تهران- رئیس پژوهشگاه هوافضا گفت: نخستین تیم فضانورد ایرانی با همكاری كشورهای روسیه و چین و دیگر كشورهای علاقه مند در كشور تربیت می شوند.

نخستین تیم فضانورد ایرانی برای راهیابی به فضا تشكیل می شود
دكتر 'محمد ابراهیمی' در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا با اعلام این مطلب افزود: بحث های اولیه با كشورهای یاد شده صورت گرفته است اما از آنجا كه گام های دیگر این پروژه باید به صورت موازی صورت گیرد منتظر انجام مراحل دیگر پروژه اعزام انسان به فضا هستیم. 
وی اظهار داشت: در صورت رسیدن پژوهش ها به نتایج قابل قبول و زیرسیستم ها به حد متعادل مراحل نهایی انتخاب فضانورد در كشور آغاز خواهد شد. 
رئیس پژوهشگاه هوافضا خاطرنشان كرد: مذاكرات اولیه در این زمینه با كشورهای روسیه و چین انجام شده است و كشورهای یاد شده آمادگی خود را برای راه اندازی دوره های تربیت فضانورد در ایران اعلام كرده اند و قرار است تا اولین فضانوردان ایران در این كشورها به منظور سازگاری با شرایط فضا تحت آموزش های ویژه قرار گیرند. 
ابراهیمی درباره پروژه اعزام انسان به فضا گفت: مرحله بعدی اعزام انسان به فضا دارای 2مرحله مطالعات اولیه درباره سفینه حامل انسان به فضا و انجام عملیات واقعی به منظور به دست آوردن فناوری است كه با پرتاب كاوشگرها و اعزام موجودات كوچك به فضا این ماموریت پیگیری می شود.