دیده بان حقوق حیوانات: درحالی‌که قو‌ها به وفاداری به جفت خود مشهورند، طلاق گرفتن یک جفت قو مورد توجه کارشناسان مرکز محافظت شده حیات‌وحش گلوکسترشایر انگلستان قرار گرفته است.به گزارش همشهری طلاق این قو‌ها در ۴۰سال گذشته دومین مورد در میان ۴۰هزار قو‌ بوده است.تمام قوهای مرکز یادشده شناسنامه دارند و به دقت زیرنظر هستند، بنابراین زمانی که قوها از مهاجرت سالانه خود از روسیه بازگشتند، دانشمندان متوجه شدند یک جفت از قوها از یکدیگر جدا شده و هر کدام جفت جدیدی پیدا کرده‌اند.جولیا‌نوث از کارشناسان حیات‌‌وحش در مورد قو‌ها می‌گوید: آنها فقط درصورت مرگ جفت خود تصمیم به جفت‌یابی می‌گیرند.