پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

خبر های روز حیوانات خانگی

12345678910بعدیآخرین
(1 - 18) / 29010    |     صفحه 1 از 1612
RSS

GetPagedList: 0,440,,False,False,False,CreationDate,0,18

معرفي نژاد گربه


اخبار ومقالات - گالری

 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
12بعدیآخرین
(1 - 10) / 17    |     صفحه 1 از 2

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

حفظ ذخاير ماهيان استخواني درياي خزر

 
درياي خزر و گونه هاي با ارزش آن
درياي خزربزرگترين درياچه دنيا ميباشد ، كه حدود 1200 كيلومتر طول و310 كيلومتر عرض دارد . سهم خط ساحلي ايران ازاين دريا بيش از 900 كيلومتر مي باشد .
دريا ي خزر داراي آب لب شور بوده وازاين نظر داراي ويژگيهاي خاص خود مي باشد .يكي ازمهمترين ويژگيهاي درياي خزر مي توان به تنوع زيستي آن اشاره كرد . بيش از 120 گونه ماهي دراين دريا گزارش شده است . ازويژگيهاي ديگراين دريا وجود ماهيان خاوياري است .كه يكي ازگـــرانبها ترين و قديمي ترين موجودات زنده باقيمانده درجهان مي باشد.
دراين دريا علاوه برماهيان خاوياري ، گونه هاي باارزشي ازماهيان استخواني مثل آزاد ، سفيد، كفال ،سوف،ماش، كولي،كلمه ،كپور، كيلكا و غيره ... نيز زندگي مي كنند . برخي ازاين ماهيان مانند كفال وكيلكا تمام حيات خود را دردريا سپري ميكنند وبقيه آنها برادي تخم ريزي مجبورند به رودخانه ها مهاجرت نمايند .
دراستان گيلان 33 رشته رودخانه وجوددارد كه اكثرآنها متاسفانه به دليل آلودگيهاي زيست محيطي بسترمناسبي بـــراي مهاجرت وتخمريزي ماهيان بشمار نمي روند، فقط تعداد اندك نظيرسفيدرود ، خشكرود وناورود داراي شرايط نسبتاً مناسبي براي مهاجرت وتخم ريـــزي ماهيان مي باشند كه اين رودخانه ها نيز درفصل تخم ريزي به دليل هجوم بي رويه صيادان غيرمجــاز درتكثير طبيعي ماهيان خدشه وارد مينمايند .
درسالهاي اخير كارگاههاي تكثيروپرورش استان گيلان براي رفع اين نقيصه ماهيان مولــــدرادرفصل تخم ريزي ازدهانه رودخانه هاجمع آوري وجهت تكثير به كارگاه ها تكثير و پرورش منتقل مينمايندوسالانه بالغ بر100 ميليون قطعه بچه ماهي سفيد در رودخانهها ي مستعد استان رهاسازي مي نمايند.
مسلماً بازدهي تكثيرطبيعي بيشتراز تكثيرمصنوعي مي باشد وبچه ماهي كه ازطــــريق شيوه مصنوعي تكثيرمي گردد مقاومت اندكي درمقابل شرايط طبيعي دارا مي باشد بنابــــــراين همه حاشيه نشينان رودخانه ها ومسئولين ومردم استان بايد احساس مسئوليت نموده وشرايط رابـراي تكثيرطبيعي ماهيان فراهم نمايند .
ارزش غذايي ماهي
ماهي ماده غذايي مفيدي است كه به علت داشتن ارزش تغذيه اي بالا بعنوان يك غذاي كامل بحساب مي آيد .از نظــرمواد مانند كلسيم ، فسفر ، يد ، آهن ، روي ، فلوئوروغيره ... وويتامين هاي محلول درچربي مانندA،D،E،K غني بوده وهضم گوشت آن از ساير گوشت ها آسان وميزان جذب پروتئين آن بيش از 90 درصد ميباشد . چربي موجود درماهي نه تنها چربيهاي نامطلوب خون را بالا نمي برد بلكه دركاهش چربيهاي بد نيز موثر است وبدين ترتيب به حفظ وسلامت قلب وعروق انسان كمك مي كند . بدين جهت كارشناسان علوم تغذيه مصرف ماهي را درهفته دو تا سه بار به ميزان 200 تا400 گرم توصيه مي كنند .
چگونگي برداشت اصولي از ذخاير
ذخاير موجود درطبيعت دونوع مي باشد . يكي ذخاير تجديد شونده وديگري ذخاير غير قابل تجديد .
ذخاير غير قابل تجديد مانند معادن ونفت كه هرمقداري از آن برداشت شود به همان ميزان ذخاير آن كاهش پيدا مي كند . ولي در ذخاير تجديد شونده مانند آبزيان با برداشت اصولي ازاين ذخاير ميتوان از طريق زادوولد وتكثير ماهي ميزان ذخايربرداشت شده راجبران نمود .
باتوجه به اينكه درياي خزر يك درياي بسته بوده وبه هيچ درياي ديگر راه ندارد ، لازم است كليه فعـــاليتهاي صيادي درآن مورد ارزيابي قرار گيرد . بطوريكه ميزان ذخاير آبزي هماهنگ با ميزان متوسط صيد ، بهره برداران تعيين گردد . واز افزايش تعداد صيادممانعت بعمل آيد . درشرايـط كنوني شاهد آن هستيم كه تعداد صيادان با ميزان ذخاير همخواني نداشته وهرساله بامشكل كمبود صيد روبرو مي باشيم .
براي جبران كاهش صيد لازم است مقرراتي وضع شود تااز اين طريق ميزان صيد وبهره برداري از ذخــاير آبزي تحت كنترل قرار گيرد . مقرراتي كه شيلات وضع مي كند در زمينه هاي زمان صيد ، مكــــان صيد ابزار صيد ومقدار صيد ميباشد وآنچه كه شيلات از صيادان انتظار دارد رعايت مقررات ذكر شده است تاازاين طريق ذخاير دريا نه تنها براي نسل حاضر بلكه براي نسلهاي آينده نيز حفظ شده وصيادان ومردم براي هميشه ازاين موهبت خدادادي برخوردار شوند .
آنچه كه ذخاير درياي خزر راتهديد مي كند
درياچه خزر بزرگترين درياچه جهان بوده كه به دليل بسته بودن ومحدوديت ذخاير ، برداشت از ذخاير آن بايستي اصولي بوده وتابع قوانين ومقررات شيلاتي باشد ، هـدف شيلات نيز از اعمال قوانين ومقررات صيد درراستاي حمايت ازصيادان صورت مي گيرد وشيلات با اين كار بدنبال پايداري صــيد مي باشد متأسفانه درسالهاي اخير بدليل هجوم صيادان غير مجاز به دريا اين ذخاير مورد تاخت وتاز قرارگرفته وذخاير آن در معرض نابودي مي باشد .
عامل ديگري كه ذخاير درياي خزرراتهديد ميكند، آلودگي رودخانهها ميباشد. تقريباً تمام گونه هاي درياي خزر به جز كفال وكيلكا بقيه گونه ها براي تخم ريزي وارد رودخانه ها مي شوند واگر رودخانه ها براي مهاجرت ماهيان مناسب نباشند تكثيرماهي صورت نگرفته ودركوتاه مدت اين ذخاير نابود خواهند شد ،
خوشبختانه شيلات براي رفع اين معضل وتازمان حل مشكل رودخانهها اين وظيفه خطيررا برعهده گرفته وبا تكثير مصنوعي درتلاش است تاازنابودي ذخايرجلوگيري نمايد ، بنابراين برتك تـــك مردم استانهاي شمالي خصوصاً آنهائيكه درحاشيه رودخانه ها زندگي ميكنند اين وظيفه است كه ازآلــوده شدن رودخانه ها جلوگيري نمايند ،
بعضي از رودخانه هاي استان خوشبختانه ازتعرض آلودگي درامان مانده اند وبدليل دارابودن بستر مناسب ، ماهيان درفصل تخم ريزي وارداين رودخانه ها مي شوند ، متـأسفانه دراين بخش نيز افرادي سود جو درفصل تخم ريزي ماهيان ، راه رابرمهاجرت ماهيان بسته واقـــدام به صيد آنها مي نمايند وبه اين ترتيب از حداقل تكثير طبيعي كه انجام ميگيرد ممانعت بعمل مي آورند .
بنابــراين اگر مي خواهيم دريا وذخاير آن براي نسل حاضر و نسلهاي آينده حفظ گردد .بايد همه با هم تلاش نمائيم تا ازنابودي ذخاير درياي خزر جلوگيري نمائيم .
نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
:                شبکه های اجتماعی پرشین پت را دنبال کنید 

face.jpg (205×206)   tw.jpg (204×224)pin.jpg (204×224)

10 خبر اخر سایت

◄ ماسک هایی برای سگ ها با طرح تک شاخ
◄ حیوانات ساخته روزنامه
◄ هاپو هایی با طرح بسیار بامزه رباتیک
◄ ماسک های کله گنده با طرح گربه
◄ باورتون میشه این ها نان باشه شبیه پاگ
◄ حیوانات با طرحی بعد از مهمانی شبانه
◄ حیوانات با طرح جنگل
◄ حیوانات وقتی روی شال گردن میایند
◄ حیوانات ساخته شده با سیم
◄ دوست داری در این ظرف ها غذا بخوری
◄ بادکنک هایی با طرح حیوانات
◄ طرحی جالب برای میز حلوی صندلی
◄ حیوانات شیشه ای
◄ حیوانات مد رو ز
◄ جای کیسه ای با طرح حیوانات
◄ اگر حیوانات یوگار کار میشدند
◄ ترکیب حیوانات و میوه ها
◄ طرح ها کلدان با ایده از حیوانات
◄ حیواناتی با براده های چوب
◄ Animal X-Rays
◄ حیوانات ساخته شده با گل
◄ سلفی حیوانات
◄ ماسک هایی با طرح حیواتات
◄ انگشتر با طرح حیوانات
◄ حیوانات در لباس انسان ها
◄ اگر گربه ها در قالب هنر بودند
◄ حمایت از حیوانات در قالب تبلیغات
◄ ایده های خلاف با موضوعیت حیوانات 2
◄ باغ وحش شب ها باز است
◄ ایده های خلاق برای تبلیغات با موضوع حیوانات
بعدی 1 قبلی