رييس مرکز بهداشت استان مرکزي و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اراک گفت: ماهي قرمز مي تواند عامل انتقال بسياري از بيماريها باشد و مردم بايد مباحث بهداشتي را در نگهداري آن رعايت کنند. 
دکتر'بابک عشرتي' درگفت وگو با ايرنا افزود: مسووليت اقدامات کنترل بهداشتي ، نمونه برداري، صدور گواهي حمل و ارزيابي سلامت ماهيان قرمز با دامپزشکي است اما مردم بايد ضمن آشنايي با مخاطرات بهداشتي تماس با اين آبزي، نکات بهداشتي را رعايت کنند. وي اضافه کرد:از گذشته سنت خريد ماهي قرمز براي سفره هفت سين بين ايرانيان مرسوم بوده است اما مردم بايد با نحوه نگهداري اين آبزي آشنا باشند و در صورت مشاهده علايم غيرعادي ظاهري، از نگهداري و تماس با آن خودداري کنند. دکتر عشرتي بيان کرد: وجود لکه هاي پنبه مانند اطراف دهان ماهي، باله هاي تا خورده، لکه هاي سفيد و خاکستري و يا قرمز و زخم در سطح بدن، کمرنگ بودن فلس و بيرون زدگي يکطرفه يا دوطرفه چشم ها از علايمي است که نشانه بيماري اين آبزي است و مي تواند عاملي براي انتقال حساسيت و بيماري به انسان باشد. 
وي خاطرنشان کرد: استفاده از دستکش هنگام تعويض آب ماهي و خودداري از ريختن آب تنگ در ظروف غذا و ظرفشويي از نکات پيشگيرانه مهم در نگهداري ماهي قرمز است. 
وي تاکيد کرد: مردم بايد بعد از تعويض آب ماهي، دستهاي خود را با آب و صابون بشويند. 
رييس مرکز بهداشت استان مرکزي گفت: نگهداري ماهي در محيط هاي بسيار گرم و درمعرض نور شديد آفتاب و دادن غذاي نامناسب به ماهي قرمز مي تواند مستعد کننده بيماري ماهي قرمز و انتقال ميکروب و باکتريهاي آن به افراد خانواده شود. 
عشرتي تصريح کرد: مردم بايد ماهي قرمز را تنها از مراکزي تهيه کنند که دامپزشکي نظارت جدي بر روي آنها داشته و مورد تاييد باشد.