چه هنگامي ميتوان گفت ماهي شما بيمار است(ترجمه)
دانستن اينكه ماهي چقدر ميخورد چگونه شنا ميكند.رفتار او چگونه است دوست دارد در كجاي اكواريوم قرار بگيرد بزرگترين كم كرا در تشخيص بيماري ميكند.
مانند ديگر جانداران رفتار ماهي نيز هنگام بيماري تغيير ميكند.شخيص اين تغييرات در ابتداي بيماري ميتواند ماهي را از مرگ نجات دهد و ديگر ماهيان را از بيمار شدن مصون بدارد.زيرا اكواريوم يك اكوسيسنم بسته و كوچك است و بيماري ها اعم از قارچ و انگل از يكماهي بسرعت به ماهيان ديگر منتقل ميشود.
چه هنگامي ميتوان گفت ماهي شما بيمار است(ترجمه)
علائم بيماري
خوشبختانه اكثر نشانه ها در تمام ماهيان يكسان است:
سفت شدن باله-چسبيدن باله ها به بدن
باله ي ساييده شده
نفخ
بزرگ شدن چشم
شنا كردن نامنظم
نشستن كف اكواريوم يا ماندن روي سطح اب
كشيدن خود به فيلتر يا گياهان
از دست دادن اشتها
لكه هاي سفيد روي بدن و باله
انگل در بدن
تكه هاي كتان مانند و بدن يا باله
ماهي كه بطور معمول فعال بسيار فعال بوده ولي فعاليت خود را ازدست داده

اختلالات شنا
اگر ماهي به ارامي شنا ميكند دچار سفتي باله شده. اگر بمدت زيادي روي سطح اب ميماند غذا نميخواه بلكه دچار بيماري شناوري شده است.ديا اگر ابشش ها به رنگ ارغواني دربيايند و نه صورتي و قرمز روشن نشان ن ست كه اكسژن كافي دريافت نميكنند.ph اب نيتراتها و سطوح امونياك را بررسي كنيد و فيلترها و اكسيژنها را نيز چك كنيد.
چه هنگامي ميتوان گفت ماهي شما بيمار است(ترجمه)
نفخ و بزرگ شدن چشم
شايد عامل اين بيماري يك عفونت باكتريايي باشد كه بعنوان ورم ان را ميشناسيم.درمان اين بيماري مشكل است.اگر ماهيتان دچار اين بيماري شد حتم ان ررا در قرنطينه قرار دهيد و جدا از باقي ماهي ها نگهداري كنيد.
چه هنگامي ميتوان گفت ماهي شما بيمار است(ترجمه)
باله ساييده شده(پوسيدگي باله)
دليل اين مشكل ميتواند سرمازدگي يا زدن ماهيان ديگر باشد.باله هاي اسيب ديده ميتوانند تبديل به پوسيدگي شوند. اين نشاني از باكتريها يا قارچها است.درين حالت ماهي را بايد در قرنطينه و جدا نگهداري كنيد تا زخمها التيام يابند.اگر لكه هاي سفيدي روي بدن يا باله ظاهر شد از داروهاي ضدقارچ استفاده كنيد.اگر درمان نشد از داروي ضدباكتري استفاده كنيد
موضوع را حتما با داپزشك خود درميان بگذاريد
چه هنگامي ميتوان گفت ماهي شما بيمار است(ترجمه)
انگل در بدن
با عوض كردن اب اكواريوم ممكن است روي بدن ماهي انگلهايي ايجاد شود كه بايد با استفاده از موچين انها را جدا كنيد و از بين ببرد.اگر انگل متصل به ماهي بماند به سرعت ان را از بين ميبرد و انگل در اكواريومتان زياد ميشود.ماهي بيمار را بايد قرنطينه كنيد و محلي كه انگل نجا بوه و جدايش كرديد را با مرکورکروم درمان كنيد.
چه هنگامي ميتوان گفت ماهي شما بيمار است(ترجمه)
لكه هاي سفيد روي باله:كشيدن خود به فيلتر و گياهان
اینها نشانه های مطمئن "ICH،" Ichthyopthirius multifiliis،است وتوسط یک انگل تک یاخته ای ایجاد می شود. خود را با قرنطينه كردن خسته نكنيد زيرا اين انگل در كل اكواريوم پخش شده و براي درمان ان از داروهاي مخصوصي كه در پت شاپها وجود دارد استفاده كنيد.
اين شايعترين بيماري است كه ماهيان شمارا درگير ميكند.انتي بيوتيكها و ضدقارچها بهترين داروها براي درمان اين بيماري است.براي جلوگيري ازين بيماري به دفعات اب اكواريومتان را عوض نكنيد هنگامي كه ماهي يا گياهي ميخريد حتما ان را در قرنطينه قرار دهيد.

مترجم:Shamim
منبع:petplace