نام گونه: Channa amphibeus
خانواده: Channidae
دسته: Perciformes
کلاس: Actinopterygii
اندازه نهایی: 25 سانتی متر / 10 اینچ
محیط زیست: آب شیرین
خاستگاه: رودخانه ی Brahmaputra، شمال شرقی هند و بوتان
خلق و خو: تهاجمی
نگهداری: نباید با ماهیان کوچک نگهداری شود.
مشخصات آب: دمای 22 تا 28 درجه ی سانتی گراد، PH بین 6 تا 7.5
ملزومات آکواریوم: ماهی Channa amphibeus (سرماری) به یک آکواریوم بسیار بزرگ نیاز دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای وسیعی برای شنا در اختیار دارد. نباید مانعی برای دسترسی این ماهی به سطح آب وجود داشته باشد. این گونه مقدار کم اکسیژن آب را تحمل می کند، زیرا از سطح آب تنفس می کند؛ اگر به هر دلیلی به سطح آب دسترسی نداشته باشد، سرماری بالغ به دلیل کمبود اکسیژن خفه می شود!
تغذیه: سرماری گونه ای شکارچی است و غذای زنده گزینه ی مناسبی برای اوست.