نام علمی: Colisa lalia
نام های دیگر: Powder Blue Gourami, Red Gourami
خانواده: Belontiidae
خاستگاه: Ganges, Jumna, Bramaputra
اندازه: 5 سانتی متر / 2 اینچ
خصوصیات رفتاری: صلح جو، مناسب برای تانک های گروهی
طول عمر: 8 سال
سطح شنا: میانه و سطح آب
حداقل اندازه ی تانک: 10 گالون
تغذیه: همه چیز خوار، جلبک خوار
تولید مثل: تخم گذار، حباب ساز
سطح مراقبت: متوسط
اسیدیته (pH): بین 6.0 تا 7.5
سختی: بین 4 تا 10 dGH
دما: 22 تا 28 درجه سانتی گراد

منبع: freshaquarium.about.com
ترجمه: میلاد