خريد ماهي براي اكواريوم(ترجمه)
نوع تعداد و اندازه ماهي اكواريوم خود را انتخاب كنيد!اين مهمترين تصميمي است كه صاحبان اكواريوم ميگيرند.
براي اينكه به انچه انتظار داريد برسيد از منابع مفيد و جامع استفاده كنيد از فروشندگان اگاه سوال كنيد شايد اين راه كمي وقتگير باشد ولي دراخر تصميم شما پربار و با ارزش خواهد بود.
ماهي اب شيرين يا دريايي؟
بيشتر مبتديان و علاقه مندان به ماهي داشتن اكواريوم اب شيرين را ترجيح ميدهند.ماهيان دريايي كمتر از 10% از صنعت ماهي را تشكيل ميدهند.ماهيان دريايي گرانتر از ماهيان اب شيرين هستند و نگهداري از انها سختتر است و البته انها نياز به اب درياي مصنوعي دارند كه ميتواند گران باشد.
خريد ماهي براي اكواريوم(ترجمه)

ارتباطات اكواريومي
يكي از روشهاي محبوب براي اكواريوم "جامعه" است.همانطور كه از نام پيداست اين اكواريوم معمولا از اندازه متوسط (20 تا 50 گالن يا بيشتر) برخوردار است.اين اكواريوم خانه ي 3 تا30 ماهي غيرتهاجمي است.همگي از يك نوع غذا تغذيه ميكنند و PH و سختي و ميزان حرارت اب براي همگي انها يكسان است.در پايان مطلب برخي از گونه هاي جامعه اكواريومي را مشاهده ميكنيد.
خريد ماهي براي اكواريوم(ترجمه)
اكواريوم مهاجم
اين نوع اكواريوم محل زندگي تعداد كمي ماهي بزرگ است كه ممكن است باهم مبارزه كنند ماهيان بزرگتر كوچكترها يا ماهي هاي مطيع را بخورند...اكواريومهايي كه محل زندگي گونه هاي تهاجمي است بسيار جذاب هستند عمر ماهيانش زياد است و هركدام شخصيت منحصر به فرد خود را دارند زماني كه ميخواهيد از گونه ها ي مختلفي از ماهيان مهاجم نگهداري كنيد بايد ماهيانتان از يك اندازه برخوردار باشند اينگونه ماهي ها قلمروطلب هستند و به جايي براي پنهان شدن نياز دارند پس بايد اكواريومتان جاي كافي داشته باشد
براي انتخاب ماهيان مهاجم حتما از فروشنده راهنمايي بگيريد.
خريد ماهي براي اكواريوم(ترجمه)
اكواريومي براي يك ماهي
ايا شما به داشتن يك ماهي علاقه منديد؟ اين يكي از ساده ترين و پرارزشترين راه براي داشتن ماهي خانگي است.در اكثر موارد ماهي ها موجودات اجتماعي نيستند و براي زندگي به هم نوع خود نيز ندارند (به جز براي توليدمثل) درواقع ماهي تك شما بسيار خوشحال است كه رقيبي براي غذا خوردن ندارد و تمام فضا و توجه شما مختص به خودش است.

برخی از گونه های مناسب برای آکواریوم های گروهی
مولی ها
گوپی ها
دم شمشیری ها
گورامی ها
سیلور دالر ها
تتراها
کوریدوراس ها
لجن خوار های کوچک
دانیو ها
لوچ ها
کوی - در درجه اول برای تالاب یا حوض
گلدفیش - گونه های زیادی از آنها وجود دارد
برخی از گونه های تهاجمی
اسکار ها
جک دمپسی ها
رد دویل ها ( شیطان سرخ )
جوئل ها
سیچلاید های گورخری
لجن خوار های بزرگ
گرین تیلور ها
پیراناها (در برخی از کشور ها ممنوع است)
گربه ماهی های گوشت خوار
گونه هایی که باید به تنهایی نگه داری شوند
گلد فیش ها
همه ی گونه های تهاجمی
پاکو
کت فیش های بزرگ

مترجم:Shamim
منبع:petplace