چرا اكواريوم هاي خوب پس از مدتي بد ميشوند-الودگي نيتريت و امونياك(ترجمه)
پس از مدتي كه ماهي را خريداري كرديد و در اكواريوم خود انداختيد احسااس ميكنيد كه ديگر شادابي قبل را ندارد؟ايا ماهي شما خسته بنظر ميرسد؟
اكواريوم يك جهان كوچك است اما ميتواند به بزرگترين مشكل جهان يعني الودگي دچار شود!
ايا شما از تعداد بسيار زياد ماهي نگهداري ميكنيد؟
ايا بيش از حد به انها غذا ميدهيد؟
ايا اب اكواريوم شما بيش از حد اسيدي است؟
ايا درجه حرارت اب بيش از حد بالاست؟
يا شايد همه موارد فوق....!
اگر شما سريع اقدام به حل مشكل كند ميتوانيد جهان كوچكتان را از الودگي پاك كنيد و جان ماهيانتان را نجات دهيد و حالت تعادل را به اكواريوم برگردانيد.
چرا اكواريوم هاي خوب پس از مدتي بد ميشوند-الودگي نيتريت و امونياك(ترجمه)
آلودگی نیتریت و آمونیاک
اگر ماهي شما دچار سستي و بيحالي شده ممكن است بدليل تركيب دو ماده ي امونياك و نيترات دراب است كه دليل عمده ي بيماري و مرگ و مير ماهيان اكواريومي است.اين دوماده هركدام به روشهاي مختلف باعث اختلال در تنفس ميشوند.امونياك ضربه هاي جبران ناپذيري به ابشش ماهيان ميزند و نيتريت هم بر گلبول هاي قرمز خون اثر كرده و از انتقال اكسيژن جلوگيري ميكند.همچنين ماهي را دچار كم خوني ميكند درين حالت ماهي دچا استرس نيز ميشود كه وضعيت عمومي بدن را بدتر ميكند.
درحالي كه شما فكر ميكنيد اين موضوع يك شبه براي ماهيتان اتفاق افتاده ولي اينچنين نيست بلكه دوره ي اين بيماري يك دوره ي زماني طولاني است 
چرا اكواريوم هاي خوب پس از مدتي بد ميشوند-الودگي نيتريت و امونياك(ترجمه)
پيشگيري از الودگي مخزن
-هنگامي كه شما يك اكواريوم را راه اندازي ميكنيد قبل ازينكه ماهي در ان قرار دهيد اجازه دهيد يك روز كامل تمام گازهايي كه در اب محلول هستند از ان خارج شوند.
-سپس فيلتر و بخاري را نصب كنيد و اجازه دهيد يك يا دوروز فعال باشند تا اب به حالت تعادل برسد.
-سطح امونياك در اب شيرين شيرين بايد بايد دوقسمت به ازاي هر ميليون قطره اب باشد و سطح ان در اب شور بايد يك قسمت در ميليون باشد.سطح نيتريت نيز بايد در حدود دو قسمت در ميليون باشد.
وقتي شما از موارد بالا مطئن شديد حالا ميتوانيد ماهيان را وارد اب كنيد.
اگر ابشش ماهي شما بنفش به نظر ميرسد دچار الودگي امونياك شده يا اينكه اگر ماهي نفس نفس ميزند يا نفسهايش بريده بريده شده دچار الودگي با نيتريت شده.
چرا اكواريوم هاي خوب پس از مدتي بد ميشوند-الودگي نيتريت و امونياك(ترجمه)
اگر اكواريوم شما الوده شد...
اولين تغييري كه بايد ايجاد كنيد سيفون كردن اب است! اين عمل غلظت امونياك و نيتريت را كم ميكند البته بصورت موقت.
براي كاهش اثرات سمي نيترات به اب نمك اضافه كنيد:به ازاي هر گالن اب يك قاشق چايخوري.
اگر شما ازتعداد زيادي ماهي در اكواريومتان نگهداري ميكنيد يا حرارت اب خيلي زياد يا خيلي كم است يا اينكه از ماهياني نگهداري ميكنيد كه دفع امونياكشان زياد است يا اينكه اكواريوم شما از سيستم تصويه و فيلتر خوبي برخوردار نيس همه ي اين عوامل باعث بالا رفتن سطح امونياك و نيتريت ميشود پس بهترين راه براي جلوگيري از بالا رفتن سطح اين دو ماده سيفون كردن اب هر دوهفته يكبار است.

مترجم:Shamim
منبع:petplace