شکلات 


لیست غذاهای ممنوع برای پرندگان


کافیین

لیست غذاهای ممنوع برای پرندگان

اواکادو


لیست غذاهای ممنوع برای پرندگان


الکل


بادام زمینی


لیست غذاهای ممنوع برای پرندگان


هسته سیب


لیست غذاهای ممنوع برای پرندگان


لبنیات


لیست غذاهای ممنوع برای پرندگان


پیاز خام


ریواس


لیست غذاهای ممنوع برای پرندگان


مواد غذایی نمکی


گوشت قرمز


غذاهای چرب

هسته اکثر میوه ها


قارچ


لیست غذاهای ممنوع برای پرندگان