درود
اگر که شما اکواریوم رو خودتون شیشه هاشو تهیه کردید و چسب زدید 
بهتره قبل از رویه پایه گذاشتن و پر کردن یه تست برای سوراخی یا پس دادن اب از اکواریوم انجام بدید.
برای این کار هم یک روز زمان نیاز دارید تا بعد از پر کرد اکواریوم در صورتی که اکواریوم سوراخ یا جایی داشت که اب رو بیرون درز میده شما متوجه موضوع بشید
و در زمانی هم که تانک رو پر کردید میتونید لوازمتون رو برای تست و برای اینکه جوگیری و خوشحالی شما ادامه داشته باشه وارد اکواریوم کنید تا مانند ذوق مرگ بشید !!!
تست اکواریوم
تست اکواریوم
تست اکواریوم
تست اکواریوم
ادامه دارد.....