واقعیت چیز دیگریست همانطور که میدانید از سال 2009 سازمان FDA سازمان دارو و غذای امریکا رسما استخوان را برای سگ ها ممنوع کرد اما چرا و چگونه ؟

استخوان برای سگ ها ممنوع


سگ شما مخصوصا سگ های خانگی بدون توجه به لقمه غذا را با اندکی جویدن میبلعند و این عادتی ست که سگ ها دارند 
پس دقت کنید زمانی که شما استخوان مرغ به سگ خود میدهید باعث میشوید که سگ شما درواقع تیغ های تیز را در دستگاه گوارش خود فرو دهد 


این عمل باعث مشکلات بلند مدت و کوتاه مدت خواهد شد که به حتم شما باداشتن اطلاعات از این موارد دیگر به حیوان خود استخوان نمیدهید 


توجه داشته باشید که حیوانات در طبیعت مرغ پخته پیدا نمیکردند که بخورند !! و نمیتوانستند مرغ را در مجاور اتش، کبابی کنند زمانی که شما استخوان پخته با سگتان میدهید همواره با مدفوعی گچ مانند و سفید رو برو خواهید شد که در در دراز مدت باعث ناراحتی های گوارشی میشود و در کوتاه مدت نیز با زخم های دستگاه گوارش و و متعاقب ان خونریزی دستگاه گوارش و عفونت خواهد شد


همچنین با انباشتگی و زخم دستگاه گوارش ممکن است باعث انسداد روده شود که در این زمان شاید جراحی کار ساز باشد 

با همه تفاسیر و علم این که استخوان مرغ برای سگ ها مضر هست ایا حاضر به قبول این ریسک و خوراندن استخوان
به پت خود هستید؟ 

استخوان برای سگ ها ممنوع

منبع 
vet info.com

مترجم 
نازنین