با اطلاع مردم به اداره محیط زیست و اعزام محیط بانان به محل، پس از تایید حمله پلنگ توسط کارشناسان، محیط بانان تصمیم گرفتند پلنگ را زنده گیری کرده و به مناطق امن و دوردست جنگل منتقل کنند.برای این منظور با انتقال یک قفس چوبی به محل حمله پلنگ، محیط بانان لاشه نیمه خورده شده گاو اهلی را در داخل قفس چوبی قرار دادند تا در صورت مراجعه مجدد پلنگ به لاشه برای تغذیه در قفس گرفتار شود.
ثبت تصویر یک خرس قهوه ای بزرگ
………………..تصویر خرس قهوه ای بزرگ جثه در کنار قفس چوبی تعبیه شده برای زنده گیری پلنگ
همچنین یک دوربین تله ای در مقابل قفس چوبی تعبیه گردید تا از پلنگ و اتفاقات احتمالی در جریان زنده گیری حیوان تصویر برداری کند.
پس از چندین شبانه روز انتظار پلنگ هرگز به محل حمله به گاو اهلی بازنگشت که احتمالا به دلیل جابجایی لاشه نیمه خورده توسط محیط بانان بوده است.اما یک خرس قهوه ای بزرگ برای تغذیه به سراغ لاشه گاو اهلی آمد که البته به دلیل وارد آوردن ضربه توسط خرس، درب قفس بسته شده و خرس نیز نتوانست از لاشه تغذیه ک