عقیم کردن سگ های ماده:

عقیم کردن سگ و باید ها و نباید ها
-سگ های ماده در 9 ماه پریود میشوند و آماده جفتگیری، پس بهترین زمان برای عقیمی سگ ماده قبل از پریود اول میباشد اما چرا و به چه دلیل؟ -دامپزشکان میگویند: زمانی که سگ شما پریود اول را داشت 25 % احتمال عفونت رحم زمانی که بار دوم در شش ماه بعد شد 50 درصد و همین گونه تا پریود های بعدی احتمال عفونت رحم ( پیومتر ) را برای سگتان به جان میخرید، البته شایان ذکر است که این ها احتمالات هست و دقیقا الزامی نیست که سگ شما در پریود 4 ام حتما پیومتر و در سن های بالاتر سرطان رحم را بگیرد اما این خطر و ریسک پذیری این بیماری هارا در سگ نشان میدهد پس بهتر است که در 8 ماهگی سگتان را به نزد دامپزشک جراح ببرید و از او درباره عقیم سازی سگتان سوال کنید و مشورت کنید 
غالب دامپزشکان برای سگهای خانگی پیشنهاد برداشت رحم بطور کامل همراه با تخمدان هارا میکنند اما چرا؟ 


عقیم کردن سگ و باید ها و نباید ها

-در زمانی که سگ شما فقط رحمش برداشته شود تخمدان ها ی باقی مانده احتمال کیست دار شدن و بد تر از عفونت در تخم دان ها و حتی سرطان را دارند که با نشانه های ریزش مو در قسمت پهلو ها و ورم شکم بسیار نمود خواهد داشت پس از دامپزشک خود بخواهید که حتما رحم و تخمدان ها را بطور کامل بردارند 


اما دقت کنید که این جراحی به هر حال مانند سایر جراحی ها ریسک دارد و باید شما با دقت بعد از جراحی مراقبت از سگ خودتان را سرلوحه کار خود قرار دهید و باید تا برداشت کامل بخیه ها مراقبت ویژه ای از سگتان انجام دهید


عقیم کردن سگ و باید ها و نباید ها اگر گمان میکنید که وقت کافی برای رسیدن به سگ ندارید پس بهتر است موضوع را موکول کنید به زمانی دیگر و به زمانی که وقت کافی برای مراقبت از سگتان داشته باشید 


-اما بعد از 10 روز که 
بخیه های سگتان را کشیدند، حال باز شرایطی ویژه برای شما پیش خواهد آمد و آن چاقی سگ شماست باید مراقب غذای سگتان باشید، از دامپزشک غذای مخصوص برای سگ های عقیم شده را دریافت دارید و همواره این غذا را به سگتان بدهید و ورزش روزانه و مراقبت ویژه در اضافه وزن سگ خود انجام دهید تا سگی سالم با طول عمری بالا داشته باشید 

عقیم کردن سگ و باید ها و نباید ها


pets.petsmart.com

مترجم نازنین غفاری