هند اسارت دلفین ها را ممنوع اعلام کرد





هند اسارت و زندانی کردن دلفین ها را به هر دلیل و تحت هر عنوانی (باغ وحش، تفریح، نمایش، سیرک، آموزش و ...) ممنوع اعلام کرده است و از دلفین ها بعنوان «افراد غیر انسان» نام برده است و برای آنها احترام خاصی قائل شده است. این طرح در راستای مقابله با نابودی حیوانات، آزار، اذیت و سو استفاده از آنها انجام میشود و تا کنون کشورهای شیلی، مجارستان و کاستاریکا دست به تصویب این قانون زده اند.