طی بررسی کارشناسان محیط طبیعی و تنوع زیستی، مشخص گردید کل وحشی در ارتفاعات دره چکاب توسط ۳ قلاده گرگ محاصره و پس از جنگ و مبارزه، گرگ ها حیوان را به سمت دشت هدایت کرده و پس از درگیری طولانی و خسته نمودن کل وحشی، نهایتا در کنار جاده چکاب آنرا زمین گیر کرده و از ناحیه پشت پا، مشغول خوردن ماهیچه و گوشت های ران شکار شده اند.
شکار ۲ میش وحشی و یک کل وحشی توسط گرگ ها

محیط بانان هفتادقله در حین گشت زنی به این صحنه برخورد کرده و گرگ ها با مشاهده مامورین کل وحشی را رها نموده و فرار می کنند.
نتایج بررسی ها نشان می دهد با شروع فصل سرما، بارش برف و تجمع حیات وحش در منطقه حفاظت شده هفتاد قله اغلب گوشتخواران حاشیه منطقه بویژه گرگ ها و گربه سانان به این منطقه مهاجرت کرده و اقدام به شکار حیات وحش می نمایند.
شکار ۲ میش وحشی و یک کل وحشی توسط گرگ ها

با توجه به افزایش جمعیت گرگ ها هر ساله تلفات زیادی در بیم سمداران وحشی منطقه ایجاد می شود که مقرر شد برنامه ای جهت مدیریت گرگ ها در داخل منطقه صورت گیرد.