نام: تترا چشم قرمز، مونکاسیا نوار زرد 

اندازه: 7.5 سانتیمتر


زیستگاه: آمریکای جنوبی


سازگاری: اجتماعى و فعال، با ماهى هاى ترسو يا باله بلند نگهدارى نشود. کوریدوراس پلنگی و اتوسینکلوس بهترین گزینه ها برای نگهداری با تترا چشم قرمز اند.


تترای چشم قرمز
این ماهی در طبیعت به صورت گروهی زندگی کرده و بهتر است در آکواریوم در گروه های حداقل 5 یا 6 تایی نگهداری شوند. زیرا هم جلوه و زیبایی آنها دو چندان می شود و هم برای سایر ماهی ها ایجاد مزاحمت نمی کنند. بهتر است در آکواریوم این ماهی تعدادی گیاه قرار دهید تا هنگامی که ماهی ها احساس خطر کردند خود را در آنجا مخفی کنند و همچنین گردش دسته جمعی آنها در بین گیاهان بسیار زیبا خواهد بود.


تکثیر تترای چشم قرمز آسان و در آکواریوم امکانپذیر است اما باید به نکاتی توجه داشته باشید.


برای تکثیر باید دمای آب 27 درجه سانتیگراد و سختی آب بین 3 تا 5 درجه باشد. باید آب آکواریوم آنها توسط کربن اکتیو فیلتراسیون شود. و در آن صورت آب شفاف و کریستالی خواهد بود. تترا چشم قرمز تخم ها و نوزادان خود را می خورد بنابراین بهتر است از قفس توری برای جلوگیری از خورده شدن تخمها توسط ولدین استفاده کرد. ماهی های مولد را داخل قفس توری قرار داده و موقع تخمریزی، تخمها از سوراخ های تور عبور کرده و به کف مخزن می روند و از دسترس والدین دور خواهند بود. پس از اتمام تخمریزی ماهی های مولد را باید به مخزن دیگری انتقال دهید.


وجود چند شاخه گیاه طبیعی یا مصنوعی داخل آکواریوم، محرک خوبی برای تحریک تتراها به تخمریزی خواهد بود. تخمها در کمتر از 24 ساعت باز شده و تبدیل به لارو خواهند شد. می توانید نوزادان را با آرتمیا تغذیه کنید.