این تازه وارد امیدوار است در زیستگاه باستانی قوهای سفید بماند.
بازدید کنندگان از این جاذبه 1000 ساله به سادگی قادر به تشخیص پرنده بزرگ سیاه رنگی که مثل انگشت شصت زخمی ورم کرده روی دست جلب توجه می کند، هستند.
یک قوی سیاه در میان زیستگاه باستانی قو های سفید!این قوی سیاه بی دعوت و به طرز مرموزی وارد زیستگاه قوهای آبتسبری واقع در دورست شده و با 600 قوی بی صدای ساکن در این محل که همگی سفید هستند مقیم شده است.

این قوی سیاه، سیگنس آتراتوس، بومی
یک قوی سیاه در میان زیستگاه باستانی قو های سفید!قوی سیاه، سیگنس آتراتوس، بومی استرالیاست نه بریتانیا.

استرالیاست نه بریتانیا.
اما طی 20 سال گذشته، وارد این منطقه شده اند و در دسته های ویژه گرد هم آمدند.
مادامی که تعداد آنها افزایش یافته، احتمالا یک یا دوتا از آنها از اسارت گریختند یا رها شده اند که این امر در بریتانیا غیرقانونی است.
قوهای سیاه به کشتن قوهای جوان خود معروفند و زمان ورود این نمونه به آبتسبری نمی توانست بدتر از این باشد، چراکه الان درست اواسط فصل گردشگری است.
آنها باید مراقب دومین قوی سیاه نیز باشند، چراکه تکثیر جفت آنها می تواند سبب ویرانی حیات وحش و محیط زیست بریتانیا شود.
استیو گور، نماینده قوچران ها، گفت: “قوهای سیاه بعد از کشف از استرالیا به اینجا آورده شدند، اما اساسا در اسارت نگه داشته می شوند.
“اما طی 20 سال گذشته تعداد آنها بعد از فرار از اسارت یا آزادی و شروع به زاد و ولد رشد داشته است.
“قوهای سیاه اجازه ندارند در حیات وحش باشند. اگر یک جفت از آنها تخم گذاری کنند، ما مجبوریم آنها و قفسشان را از بین ببریم و از مهاجرتشان جلوگیری کنیم.
یک قوی سیاه در میان زیستگاه باستانی قو های سفید!قوی سیاه، سیگنس آتراتوس، بومی استرالیاست نه بریتانیا.

پرورشگاه قوی آبستبری این گونه های بومی را از قرن یازدهم تحت حفاظت دارد.
تاریخچه ثبت اسناد مربوط به قوهای آبستبری به سال 1393 بر می گردد، در حالی که این دسته قوها 1000 سال است که اینجا ساکنند.
برخلاف بسیاری از قوها، ملکه انگلستان صاحب این قوها نیست چراکه توسط هنری هشتم به کنت های آبستبری فروخته شدند.
اینطور نقل شده که هر سال با نمایان شدن اولین قو، تابستان در آبستبری آغاز می شود.
یک قوی سیاه در میان زیستگاه باستانی قو های سفید!پرورشگاه قوی آبستسبری گونه های بومی را که در زبان لاتین سیگنس نامیده می شود، از قرن یازدهم تحت محافظت قرار داده است. این عکس مربوط به سال 1936 است.