زمزمه تفکیک بهشت پرندگان آسیا
به گزارش خبرنگار مهر، بحث جدایی شبه جزیر میانکاله و تفکیک آن همواره در سالهای اخیر در محافل سیاسی و اجتماعی مطرح بوده است و این زمزمه در ماهای اخیر نیز قوت بیشتری گرفته است تا جاییکه دبیر مجمع نمایندگان مازندران در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار تعیین تکلیف درباره این ذخیرگاه زیست کره شده است.


در نامه قاسم احمدی به معاون اول رئیس جمهور با موضوع میانکاله آمده است، تقسمیات جغرافیایی انجام شده بین دو استان مازندران و گلستان در سال 76 علقه و ساختار اداری و جرایی به هم پیوسته ای را ایجاد کرده که از هم گسستن آن ولو به اندازه یک وجب خاک با توجه به سند ثبتی حوزه 

بهشهر،نسق دامداران از منابع طبیعی مازندران، تنها راه خشکی و شرایط اقلیمی و طبیعی بهشهر، پیوستگی های اکوسیستم منطقه، قریب نیم قرن 

مدیریت واحد بر شبه جزیره میانکاله، پناهگاه حیات وحش آن دارای دو عنوان بین المللی در فهرست برنامه انسان و کره مسکون بر کل شبه جزیر، عدم 

تکمیل به تعیین حدود دو استان مصوبه سال 72 هیئت وزیر ران قطعات تبعات نامطلوب و تنش های سیاسی، امنیتی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.

همچنین در این نامه آمده است، حفظ شرایط موجود و مدیریت واحد بر شبه جزیره به دلایل مختلف جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و تغایر هر گون تغییرات با 

مواد 13 و 17 آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می طلبد به دلایل ضعیف از جمله حضور صیادان ترکمن، مدیریت کلان کشور بر 

تصویه استاندار محترم مهر تایید زده که کشور در موارد مختلف اینچنینی از جمله پارک گلستان و پارک ملی لار هواره آمادگی ایجاد تنش و آشوب اجتماعی 

را خواهد داشت، فارغ بماند.
زمزمه تفکیک بهشت پرندگان آسیا


مدریت میانکاله واحد باقی ماند

در نامه دبیر مجمع نمایندگان مازندران تصریح شده است، برای حفظ یکپارچیگی این شب جزیره و تبری از پیامدهای نامطلوب سیاسی، امنیتی و اجتماعی از هر گون تغییرات مرزی در منطقه اجتناب نموده و نسبت به حفظ شرایط موجود و مدیرثیت واحد آن برای مازندران عنایت ویژه شود.


به تاکید کارشناسان، اعمال مدیریت دوگانه بر شبه جزیره میانکاله، سبب برهم خوردن اکوسیستم و ایجاد پیامدهای ناگوار برای این زیست کره خواهد شد.

تبعات تفکیک میانکالهرئیس اداره حفاظت محیط زیست بهشهر در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: شبه جزیره میانکاله هم اکنون دارای مدیریت یکپارچه است و زیر نظر اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اداره می شود.


احمدی اظهار داشت: پناهگاه حیاتش وحش میانکاله با 68هزار و 800 هکتار از دو زیستگاه آبی و خشکی تشکیل شده است که زیستگاه آبی آن 45 هزار هکتار وسعت دارد و تحت عنوان تالاب و خلیج میانکاله و منطقه خشکی نیز تحت عنوان شبکه جزیره میانکاله است.


وی یادآورشد: این منطقه جزو اولین مناطقی بود که در سال 48 به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شده است و در سال 53 با توجه به پتانسیل های 

منطقه و زمستان گذرانی پرندگانی که به این تالاب می آیند به دلیل اهمیت به پناهگاه حیات وحش ارتقا می یابد و در سال 54 نیز جزو اولین تالابی بوده که 

در کنوانسیون رامسر به عنوان تالاب بین المللی میانکاله به ثبت رسیده و یک سال بعد نیز زیست کره ثبت یونسکو شده است.


زمزمه تفکیک بهشت پرندگان آسیا
احمدی اظهار داشت: علیرم اینکه این شبه جزیره در دو استان گلستان و مازندران واقع شده است، مدیریتش یکپارچه است و در اختیار اداره کل محیط زیست است .


تهدید های فراروی شبه جزیرهوی به برخی تهدیدهای فراروی شبه جزیره و تالاب میانکاله اشاره و اضافه کرد: تهدید ورود فاضلابها به تالاب، تغییرات اقلیمی که سبب خشک شدن تالاب می شود و تصرفات غیرقانونی پیش می آید و باید در محدوده ضلع جنوبی و غربی برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی مرزها را مشخص کنیم.


احمدی تاکید کرد: همچنین باید تکلیف مستثنیات افراد در نوار ساحلی میانکاله مشخص شود، یا سازمان این اراضی را خریداری کند و ا در قالب طرح جامع الگوی خاصی به این اراضی دهد.


رئیس اداره حفاظ محیط زیست بهشهر افزود: ساماندهی دامداران و شرکتهای تعاونی صیادان که بصورت نامنظم و پراکنده هستند از دیگر ضروریات است.

مهاجرت 1.2 میلیون پرنده به میانکالهاحمدی گفت: از لحاظ مطالعات اکولوژیکی که صورت گرفته 230 گونه پرنده، 180 گونه گیاه، 10 گونه پستاندار و 20 گونه دو زیست در منطقه وجود دارد و 

تالاب میانکاله هر سال میزبان بیش از 500 هزار تا 1.2 میلیون قطعه پرندگان مهاجر و کنار آبزی است و تقریبان نیمی از تنوع گونه ای پرندگان مهاجر که برای زمستان گذرانی به ایران می آیند به میانکاله می آیند و این تالاب را می توان بهشت پرندگان ایران و آسیا نام نهاد.


وی یادآور شد: پرندگان زمستان گذران از اواخر مرادماه به منطقه سفر می کنند و اولین ورود پرندگان خودتکا ابرو سفید وارد منطقه می شود و فلامینگو، مرغابی سانان، غاز، پلیکان و قوها از دیگر گونه های پرندگان است.


زمزمه تفکیک بهشت پرندگان آسیا


سیستمهای طبیعی همانند اجزای بدن هستند

کوروش ربیعی کارشناس حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران نیز درباره تبعات جدایی وتفکیک میانکاله به خبرنگار مهر می گوید: این تفکیک در حد تشکیلات درون سازمان نیست بلکه همواره در خارج از سازمان مطرح می شود.


وی اظهار داشت: سیستم های طبیعی مرز نمی شناسند و برخی مناطقی داریم مثل کوهستانها و ... مرز مشترک بین دو کشور است و با توجه به پیوستگی الکوسیستمی که دارند و تنوع جانوری که حفظ می کنند جابجایی و کریدورهای مشترکی که بین آنهاست، یک اکوسیستم بهم پیوستهه ای به شمار می روند.


وی یادآورشد: این مناطق همانند اجزای یک بدن است و نمی توان آن جدا کرد و در میانکاله دهانه تغذیه آب خلیج از نظر جغرافیایی در گلستان وجود دارد و بسیاری از گونه های تالابی و پرندگان تحت تاثیر انرژی و موادی هستند که جریان طبیعی آب آیفا می کند.


ربیعی افزود: بیش از 50 سال است که این منطقه حفاظت شده و پناهگاه و بیش از 40 سال به عنوان ذخیره گاه بین المللی است و به حالت تعادلی در مدیریت رسیده است و با داشتن نیرو، تعامل با جوامع محلی چیزی نیست که امروز آن را به گروه دیگری سپرد و انتظار داشته باشیم که آنها نیزهمان چارچوب ها را با جوامع رعایت کنند.


کارشناس محیط زیست مازندران افزود: جدایی این شبه جزیره و ضررش برای منطقه و تنوع زیستی و سیستم است و یک بخشی که قرار است یک خروجی داشته باشد تحت دو نوع مدیریت قرار گیرد، پیامدهایی دارد.

شبه جزیره میانکاله تحت مدیریت اداره محیط زیست بهشهر اداره می شود.