تاپ ناپ: هتل دي گليس نام اين هتل يخي در شهر كبك كانادا ميباشد. اين هتل با استفادهاز 15 هزار تن برف و بيش از 500 هزار تن يخ تشكيل شده است . با توجه به اينكه مصالح بكار رفته در اين هتل يخ و برف هستند هر ساله با آغاز زمستان طراحي اين هتل را تغيير مي دهند كه حدودا يك ماه زمان مي برد. اين هتل داراي36 اتاق است كه با دكوراسيون كاملا يخي ساخته شده اند. از مجسمه هاي روي ديوار ها گرفته تا تخت همه از يخ درست شده اند.

هتل يخي دیدنی در كبك كانادا

هتل يخي دیدنی در كبك كانادا

هتل يخي دیدنی در كبك كانادا

هتل يخي دیدنی در كبك كانادا

هتل يخي دیدنی در كبك كانادا

هتل يخي دیدنی در كبك كانادا