حیوان خانگی؛ همبازی بله ، اسباب بازی نه !کودکان و حیوانات خانگی به طور طبیعی با یکدیگر سازگارند. پسربچه چهارساله ای که یک خرگوش کوچک را در آغوش گرفته و نوازش می کند یا دختر بچه دو ساله ای که صورت زیبایش را به تنگ ماهی چسبانده تصویر بی نظیری خلق می کنند از زیبایی و 

معصومیت. حیوانات خانگی می توانند نقش بسزایی درپرورش کودک ، مسولیت پذیری کودکان و حتی آموزش مفاهیم پیچیده ای چون زندگی و مرگ داشته باشند.

اگر تصمیم دارید تا برای کودک خود یک دوست خانگی تهیه کنید، به ویژه اگر این اولین پت کودک شماست، توجه به چند نکته 

اهمیت فوق العاده ای دارد. نخستین و مهمترین قانون در انتخاب پت برای کودکان، بی خطر بودن حیوان و کودک برای یکدیگر است. به عنوان مثال نگهداری از خزندگان به دلیل ریسک ابتلا به سالمونلوز برای کودکان کمتر از 5 سال توصیه نمی شود. باید 

اطمینان داشته باشید که کودک خردسال شما روی همسترش نمی نشیند! یا ذرت مار خود را به شیر آب گره نمی زند! کودکی که دم سگ و به خصوص گربه خود را با ناآزمودگی و خشونت می کشد، آرام ترین و مهربانترین حیوانات را به واکنشهای آسیب زا وادار خواهد کرد. 

توضیح این واقعیت که سگها، گربه ها،... خوکچه های هندی یا لاک پشت ها هم مثل ما موجودی زنده هستند، دردشان می گیرد! بیمار می شوند، زخمی می شوند و می میرند؛ برعهده والدین است. بهتر است تا زمانی که کودک شما این مفاهیم را به 

خوبی درک نکرده ، هدیه دیگری برای جشن تولدش تدارک ببینید.

بهتر است حیوانی را انتخاب کنید که کودک شما به تنهایی از عهده رسیدگی و مراقبت از آن برآید. فعالیتهای چون غذا دادن ، تمیزکردن قفس و بستر حیوان و ... باید به عنوان وظیفه برای کودک تعریف شود و بازی کردن با حیوان و سرگرم شدن، در واقع 

پاداشی برای وظیفه شناسی و مسوولیت پذیری وی باشد.
بر خلاف اسباب بازی ها که کودکان بیشتر حس مالکیت نسبت به آنها دارند، مهم است که کودک نسبت به حیوان خانگی اش 

"احساس مسوولیت" کند. بهتر است نگهداری از حیواناتی که مراقبت از آنها دشوارتر است یا به ملزومات و توجه بیشتری نیاز دارد، به کودکان بزرگتر واگذار شود. به عنوان مثال نگهداری از سگ و گربه برای کودکان بزرگتر از 7 سال مناسب تر است. 

برای انتخاب حیوان مناسب ، علاوه بر مطالعه و بررسی سختگیرانه، حتما با یک دامپزشک مطلع و باتجربه مشورت کنید. پس از انتخاب پت و پیش از خرید، به اندازه کافی درباره خلق و خو و عادات رفتاری ، ملزومات محیطی، احتیاجات غذایی و ... مطالعه و 

کسب اطلاع کنید. ناآگاهی علاوه بر زحمات پیش بینی نشده ای که به شما تحمیل می کند، باعث رنج ، آسیب ، بیماری و حتی مرگ حیوان خانگی شما خواهد شد.