پد بهداشتی اموزش ادرار و تربیت سگ در پرسین پت

شده اید،مبارک باشه !!
پد بهداشتی اموزش ادرار و تربیت سگ در پرسین پت


پد اموزش و تربیت سگ ها برای همه نژاد های سگ در اندازه 60X60 پد بهداشتی اموزش ادرار و تربیت سگ در پرسین پت

با چسب زیرین برای چسبیدن به زمین و عدم تکان خوردن و متعاقب ان 

پاره نشدن این پد ها توسط سگ ها کاملا بهداشتی و استریل شده 

پد بهداشتی اموزش ادرار و تربیت سگ در پرسین پت


ضد حساسیت همراه با چسب مخصوص . وسیله ای مناسب برای اموزش سگ ها جدب بسیار بالا که توصیه میشود حتما با این پد


پد بهداشتی اموزش ادرار و تربیت سگ در پرسین پت

از پرشین پت تهیه نمایید

پد بهداشتی اموزش ادرار و تربیت سگ در پرسین پت


برای اطلاعات بیشتر :

کلیک کنید