پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران:
حجت اله مرادی رییس اداره حفاظت محیط زیست کهنوج گفت: در جریان بازرسی از این منزل روستایی یک بره میش وحشی زنده کشف و یک نفر متهم در این رابطه بازداشت و تحویل مقامات قضایی گردید.
کشف یک بره میش وحشی زنده در کهنوج
تصویر: بره میش وحشی زنده گیری شده توسط متخلفین پس از انتقال به اداره محیط زیست شهرستان کهنوج
حجت اله مرادی افزود: به دلیل تغییر عادات رفتاری و خو گرفتن با انسان، امکان رهاسازی مجدد این بره میش وحشی در طبیعت وجود ندارد.