از حیوان خانگی خود در برابر شوک گرمایی محافظت کنید 


با تغییر فصل و گرم شدن هوا ، گرمازدگی و استرس گرمایی به یکی از جدی ترین چالشهای صاحبان حیوانات خانگی تبدیل می گردد. اگرچه صاحبان حیوانات خاص در قیاس با صاحبان سگ و گربه از مشکلات کمتری برخوردارند ( بیرون بردن و گردش حیوانات خاص کمتر مرسوم است) با این وجود با موارد متعدد شوک 

گرمایی منجر به مرگ به خصوص در حیواناتی چون خوکچه های هندی ، لاک پشت و خرگوش مواجهیم.


برای پیشگیری از گرمازدگی و بروز شوک گرمایی به توصیه های زیر توجه کنید:

تابش مستقیم نور خورشید حتما برای حیوان خانگی شما مفید است ؛ اما نه وقتی به قیمت جان حیوان تمام شود! اگر حیوان خانگی شما تمام یا بخشی 

از وقت خود را در معرض تابش آفتاب است باید استراحتگاهی در 

سایه فراهم کنید که حیوان بتواند به میل خود و هر زمان که خواست به سایه دسترسی داشته باشد. بهتر است برای آفتاب گرفتن ساعات اولیه روز یا نزدیک غروب خورشید را انتخاب کنید و در ساعات اوج گرما حیوان خانگی خود را در معرض تابش قرار ندهید. 

حتما و همیشه آب کافی و تمیز در اختیار دوست خانگی خود قرار دهید.خودروهای سواری در تابستان ، ارابه های مرگ سیار هستند! دمای این کوره های حیوان پزی به سرعت به حدود 50 درجه سانتیگراد می رسد.

حتما/لطفا تنها بعد از اینکه کولر خودروی سواری خود را روشن کردید و دمای خودرو به حد مطلوبی رسید ، حیوانات خانگی را سوار کنید. هرگز و مطلقا هرگز حیوان خانگی را در صندوق عقب خودرو قرار ندهید! هرگز و باز هم هرگز حیوان خانگی را در خودروی 

خاموش ، یا خودرو با کولر خاموش ( حتی برای پنج دقیقه ) رها نکنید. پایین بودن شیشه خودرو کمکی به حیوان شما نمی کند! و حیوان ظرف چند دقیقه در وضعیتی مرگبار قرار خواهد گرفت.توجه داشته باشید که پستانداران کوچک به ویژه خوکچه و خرگوش در مقابل افزایش دما بسیار آسیب پذیرند. افزایش دما به بیش از 27 درجه منجر به استرس گرمایی ، بروز عوارض تنفسی و ... می گردد و افزایش دما به بیش از 30 

درجه می تواند ضایعات برگشت ناپذیری به همراه داشته باشد.


مهمترین علائم شوک گرمایی عبارت اند از دشواری در تنفس ، عدم تعادل ، بی حالی و کاهش سطح هوشیاری . اگر چنانچه با هریک از این علائم در حیوان خانگی خود مواجه شدید باید به سرعت به 

دامپزشک مراجعه کنید. 

سعی کنید با انتقال حیوان به جای خنک و همچنین پاشویه ( آب / الکل ) به خنک کردن حیوان کمک کنید.برای پیشگیری از گرمازدگی باید به نکات ساده اما بسیار مهم بالا توجه کنید و فراموش نکنید که بیشتر حیوانات توانایی خنک نگه داشتن خود را ندارند و برای سپری کردن این تابستان سوزان به کمک شما نیازمندند!