تاپ ناپ: دانشمندان یک جانور عجیب و بسیار زیبا را در کویر های نامیبیا یافته اند که قبلا دیده نشده بود. نام این جانور kruglouhie prygunchiki میباشد. یک تیم حرفه ای با رهبری جان دامباکرا از آکادمی علوم کالیفرنیا 6 سال وقت صرف کردند تا نشان دهند این جانور موش نیست و یک گونه جانوری جدید محسوب میشود.

 یک پستاندار ناشناخته جدید

 یک پستاندار ناشناخته جدید

 یک پستاندار ناشناخته جدید

 یک پستاندار ناشناخته جدید