ثابت می کنند که او در این سبک با بقیه عکاسان ماکرو متمایز است. برای اطلاعات بیشتر شما باید بگوییم که Ondrej از دوربین Canon 40D و لنز ماکرو MP-E 65mm 1-5x استفاده کرده است. در ادامه مطلب امروز لنزک تعدادی از عکس های ماکرو Ondrej را مشاهده خواهید کرد. 

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات

عکس های ماکرو شگفت‌انگیز از حشرات