اسباب بازی موش موتور دار و اسکرچر کارلی، برای گربه شما در پرشین پت موجود استاین اسباب بازی مهیجاسباب بازی موش موتور دار و اسکرچر کارلی، برای گربه شما در پرشین پت موجود است که از پرشین پت تهیه میکنید وسیله ای است که موش قهرمان نام دارد و ساخت المان میباشد 


این اسباب بازی اسباب بازی موش موتور دار و اسکرچر کارلی، برای گربه شما در پرشین پت موجود استبسیار سرگم کننده برای گربه ها به گونه ای طراحی شده است که 20 ثانیه سکون دارد و سپس به مدت

5 ثانیه موش قهرمان
اسباب بازی موش موتور دار و اسکرچر کارلی، برای گربه شما در پرشین پت موجود است داخل ان به حرکت در خواهد امد و 

گربه شما
اسباب بازی موش موتور دار و اسکرچر کارلی، برای گربه شما در پرشین پت موجود است را به 


بازی وا خواهد داشت


این اسباب بازی به قدری مهیج است که ساکت ترین و ارام ترین گربه ها 

اسباب بازی موش موتور دار و اسکرچر کارلی، برای گربه شما در پرشین پت موجود است

را هم به شکار این موش وادار میکند و اسکرچر روی این محصول بسیار مناسب برای بازی گربه ها میباشد اسباب بازی موش موتور دار و اسکرچر کارلی، برای گربه شما در پرشین پت موجود است

فروشگاه وسایل حیوانات خانگی سگ|گربه| پرندگان|پت شاپ | اسباب بازی گربه ها موش قهرمان