به گزارش دیلی میل، شنبه گذشته سرآشپز یک رستوران در شهر فوشان در جنوب چین سر یک مار کبرا را قطع کرد و بقیه بدن خزنده را هم تکه تکه کرد.

مارِ قطعه قطعه شده، آشپز را کُشت

20 دقیقه بعد ، سرآشپز تکه های مار را داخل قابلمه پر از آب جوش ریخت تا سوپ درست کند.

مارِ قطعه قطعه شده، آشپز را کُشت

ناگهان سر بریده مار کبرا که از گونه اندونزیایی بود دست سرآشپز را نیش زد.

مارِ قطعه قطعه شده، آشپز را کُشت

سر آشپز که بر اثر سم مار اعصاب دستگاه تنفسی اش فلج شده بود به دلیل خفگی قبل از رسیدن اورژانس مرد