! بسیاری از دوستداران گربه حتما سرمستی و سرخوشی گربهء خود در زمان برخورد با این گیاه را تجربه کرده اند. چه شما برای مصرف خود سنبل الطیب دم کرده باشید ، چه عامداً سنبل الطیب را در دسترس گربه قرار داده باشید. در هر صورت ، تغییر ناگهانی رفتار گربه مشهود خواهد بود. اگر گیاه خشک شده را در مقابل گربه، بفشارید و رایحهء گیاه در هوا منتشر شود، اوج سرمستی در گربه ایجاد خواهد شد!

علائم رفتاری گربه در این زمان از گربه ای تا گربهء دیگر متفاوت است. قلط خوردن گربه بر روی زمین ، سرمستی و شادابی ناگهانی و غیرعادی، مالیدن خود به گیاه یا اسباب و وسائل اطراف ، ایجاد و ریزش بزاق به طور غیرعادی، بازی کردن با گیاه و بعضاً حتی خوردن گیاه. این ها همه از جمله رفتارهایی هستند که گربه در زمان تماس با سنبل الطیب ممکن است از خود نشان دهد. در یک کلام گربه ها در زمان برخورد با این گیاه وارد نوعی حالت سرمستی و از خودبیخود شدن میشوند. اما در ارتباط با علاقهء گربه ها به این گیاه ، چند سوال همیشه ذهن دوستداران گربه ها را به خود مشغول میکند. در پایین سعی میکنیم به برخی از این سوالات به اختصار پاسخ دهیم :
*چرا گربه ها سنبل الطیب را دوست دارند؟

به راستی چرا گربه ها اینقدر رایحهء این گیاه را دوست دارند؟ محققین معتقدند نوعی مادهء شیمیایی در این گیاه وجود دارد به نام trans-neptalactone که بسیار به فورمون های موجود در رایحهء ادرار گربهء ماده شباهت دارد ، و احتمالاً همین علت گرایش گربه ها به این گیاه است. اگرچه این صرفاً یک نظریه است و علت اصلی این گرایش دقیقاً معلوم نیست.
جالب است بدانید گربه ها تنها موجوداتی نیستند که عاشق این گیاه هستند و موش های صحرایی نیز به همین صورت شیفتهء رایحهء سنبل الطیب هستند. گربه ها بوی گیاه تازهء سنبل الطیب را نیز تشخیص میدهند و اگر جایی این گیاه ( که تا ارتفاع ۲متر رشد میکند) روییده باشد از فواصل دور به سوی آن جذب میشوند.* سنبل الطیب بر روی گربه تا چه میزان تاثیر میگذارد؟

تاثیر این گیاه بر روی گربه ها از گربه ای تا گربهء دیگر متفاوت است، اما پروسهء تمایل گربه به سنبل الطیب به این صورت است که در ابتدای مواجهه با گیاه ، به مدت ۱۰ الی ۱۵ سرمست خواهد شد. بعد از این مدت ، گیاه قدرت جادویی خود را برای گربه از دست میدهد و گربه نسبت به آن بی تفاوت میشود. این بی تفاوتی بین ۱ یا ۲ ساعت طول میکشد و بعد از آن مجدّداً گربه به سوی گیاه بازمیگردد و برای دقایقی چند دوباره مسحور رایجهء سنبل الطیب خواهد بود.


*چرا گربهء من نسبت به سنبل الطیب هیچ واکنشی نشان نمیدهد؟

حدود ۳۰ (و بر اساس برخی تحقیقات ۵۰) درصد از گربه ها هرگز هیچ واکنشی به این گیاه نشان نمیدهند ! بچه گربه های کمتر از ۱۲ هفته نیز عموماً در زمان برخورد با رایحهء سنبل الطیب ، خنثی رفتار میکنند. جالب است بدانید که سایر گربه سانان (از جمله شیر و پلنگ و گربهء وحشی ) هم در بسیاری از مواقع و در زمان مواجهه با حجم بالایی از این گیاه ، علائم سرمستی را از خود بروز میدهند.

نکاتی جالب درمورد رابطهء جادویی بین گربه ها و گیاه سنبل الطیب
*آیا سنبل الطیب برای گربهء من مفید/مضر است؟

دوستان لطفا توجه داشته باشید. گیاه سنبل الطیب نه برای گربه سودمند است و نه مفید. این گیاه از جمله گیاهانی است که در گربه ایجاد مسمومیت نمیکند. گربهء شما می تواند سنبل الطیب را بخورد، اگرچه از این کار سودی نیز عاید بدن گربه نمیشود. پس درمورد استفادهء گاه گاه از سنبل الطیب برای تغییر مود و حال و هوای گربهء خود، نگران نباشید. سنبل الطیب برای گربه بی ضرر است.

تحقیقات ثابت کرده که سنبل الطیب برای گربه ها اعتیادآور نیز نیست. برخی از دوستداران گربه با قرار دادن این گیاه در زیر ظرف آب گربه های خود ،گربه را ترغیب به نوشیدن میزان بیشتری از آب میکنند. امروزه برخی از اسباب بازی ها و وسائل گربه نیز در بازار به چشم میخورند که با هدف ترغیب بیشتر گربه به بازی ، به رایحهء سنبل الطیب آغشته هستند. داشتن یک گلدان از گیاه سنبل الطیب در منزل برای ایجاد سرمستی و گاهی تغییر روحیهء گربه نیز ایدهء بدی نیست.