اما هدف از نگارش این مقاله ،بررسی وجه تسمیهء این گربه ها نیست. هدف ، بیان نکاتی جالب و بعضاً مهمّ و کاربردی در مورد پرشین های سوپرفلت است که بسیاری از دوستداران گربه های پرشین از این نکات بی خبرند. در زیر به اختصار به برخی از این نکات اشاره میکنیم :
* پرشین های سوپر فلت ، سیستم تنفسی حساسی دارند.
این یک حقیقت غیرقابل انکار است که پرشن های سوپرفلت ، سیستم تنفّسی حساس تری درقیاس با پرشین های فلت و کلاسیک دارند. برخلاف آنچه که برخی میپندارند، این بدین معنا نیست که پرشین های سوپرفلت ذاتاً با مشکلات ریوی به دنیا میایند یا در آینده حتماً دچار مشکلات ریوی میشوند. بلکه این بدین معناست که پرشین های سوپرفلت ، بیشتر مُستعد ابتلا به درگیری های ریوی هستند. به عنوان مثال ، سرماخوردگی در یک پرشین فلت ، راحت تر و سریع تر درمان میشود. اما در یک پرشین سوپرفلت ، سرماخوردگی اگر به شکل صحیح درمان نگردد میتواند به صورت برونژیت مزمن برای همیشه در قسمت ریه و سیستم تنفسی حیوان باقی بماند. پس مراقبت ار سیستم تنفسی سوپرفلت ها ، دقّت و توجّه بیشتری میطلبد.
هفت نکته در مورد پرشین های سوپر فلت که نمیدانستید

* پرشین های سوپرفلت ، عموماً کمتر غذا میخورند.
نه همهء پرشین های سوپرفلت ، اما عموم پرشین های سوپرفلت به خاطر فرم خاصّ پوزه و دهان و بینی خود ، به راحتی پرشین های فلت و کلاسیک ، نمیتوانند غذا بخورند. آنها در برداشتن غذا از ظرف غذا ، جویدن آن و نهایتاً بلع آن، بعضاً دچار مشکل هستند. همین امر سبب میشود که آنها کمتر از خواهر و برادران فلت یا کلاسیک خود غذا بخورند . از همین روی در بسیاری از موارد سوپرفلت ها از فلت ها و کلاسیک ها سبک ترند. البته این یک قانون و قاعدهء کلّی نیست.

* اکثر پرشین های سوپر فلت ، نر هستند.

هنوز کسی به درستی نمیداند چرا اکثر پرشین های سوپرفلت ، در جنسیت نر ظاهر میشوند ، اما تمام پرورش دهنده های گربه های پرشین در این مورد اتّفاق نظر دارند که در هر زایمان گربهء ماده ، اکثر توله های سوپرفلت ، در جنسیت نر ظاهر میشند ! ساختار ژنتیک گربه های پرشین اینگونه است که سوپرفلت های ماده ، به مراتب کمتر از سوپرفلت های نر متوّلد میشوند ، و پرورش دهندگان که به این امر به خوبی واقف هستند ، عموماً توله های سوپرفلت ماده را برای پرورش نزد خود نگه میدارند و نمیفروشند. سوپر فلت های ماده ، همیشه در بازار فروش گربه های پرشین ، گران قیمت ترین گربه ها بوده اند.
* یک پرشین سوپر فلت میتواند پدر یا مادر فلت یا حتی کلاسیک داشته باشد.
باور عموم بر این پایه ست که یک پرشن سوپر فلت حتماً از جفتگیری دو پرشین سوپرفلت و به قول معروف ، اصیل متولّد میشود. این یک باور غلط است. یک پرشین کاملاً سوپرفلت میتواند پدر یا مادری فلت یا حتی کلاسیک داشته باشد. اگر یکی از دو گربهء پدر و مادر ، سوپرفلت باشد ، این احتمال وجود دارد که برخی از توله ها به ظاهری سوپرفلت به دنیا بیبیند، اگرچه جفت آن گربه ، کاملاً غیرِ سوپرفلت باشد. هرچند که این احتمال ، به دلیل مغلوب بودن ژن سوپرفلت ، اندک است .

* ماده های سوپر فلت ، عموماً زایمان های دشوارتری دارند.
اگرچه این نیز یک قاعدهء کلّی نیست و همیشه میتواند دربرگیرندهء استثنائات باشد ، اما تجربه ثابت کرده عموماً ماده های فلت و کلاسیک ، پروسهء زایمان را به مراتب سریع تر ، راحت تر و بی دردسر تر از ماده های سوپرفلت ، پشت سر میگذارند. به زبانی دیگر ، سخت زایی در ماده های سوپرفلت ، رایج تر است.

* ژن سوپرفلت ، ژنی به شدّت مغلوب است .
ژن سوپرفلت در گربه های پرشین ، ژنی به شدّت مغلوب است . این دقیقاً به چه معناست ؟ این بدین معناست که اگر یکی از دو گربه سوپرفلت و دیگری غیر سوپرفلت باشد ، اکثر بچه گربه های حاصل از این جفت گیری ، غیر سوپرفلت خواهند بود و در بهترین حالت یکی یا دو تا از بچه گربه ها ، ژن سوپرفلت را دریافت خواهند کرد ، چون ژن فلت و کلاسیک به شدت بر ژن سوپرفلت غالبند. برای درک این حقیقت که ژن سوپرفلت در پرشین ها تا چه میزان مغلوب و ضعیف است همیت قدر بس که بدانید که در بسیاری از موارد، حتّی حاصل جفتگیری دو پرشین سوپر فلت ، بچه گربه هایی غیر سوپرفلت میشود ! یکی از دلایل اینکه سوپرفلت ها عموماً از حیث قیمتی از پرشین های فلت در جایگاه بالاتری قرار دارند ، در همین مسئله نهفته است.

* سوپر فلت ها ، اندکی آرام ترند.
از آنجا که هر گربه ای شخصیّت و ویژگیهای رفتاری منحصربه فرد خود را داراست ، این نیز نمیتواند به عنوان یکقاعده و اصل کلی در نظر گرفته شود ، اما عموماً پرشین های سوپرفلت اندکی آرام تر و کم جنب و جوش تر از کلاسیک ها ، فلت ها و صورت عروسکی ها هستند. بدیهیست این کم تحرکی سوپرفلت ها هم ریشه در شرایط و توانایی ها و ساختارهای فیزیکی آنها دارد ، که اینگونه در رفتار آنها نمود و جلوه پیدا میکند.