بدام افتادن ایگوانا در خانه مسکونی
دیده بان حقوق حیوانات
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ۱۲۵، به دنبال تماس ساکنان یک منزل مسکونی با سامانه ۱۲۵، ستاد فرماندهی بیدرنگ زنگ ایستگاه ۵۲ را در ساعت ۱۸:۲۲ دیروز به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله به سمت محل حادثه در خیابان آذربایجان اعزام شدند.
رضا زحمتکش فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: یک مارمولک که از نوع ایگوانا بود با ورود به یک منزل مسکونی موجب ترس و نگرانی ساکنان آن شده بود.
وی افزود: آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ویژه، این جانور را به دام انداخته و به ایستگاه منتقل کردند تابه یکی از مراکز نگهداری حیوانات تحویل دهند.
این فرمانده آتش نشانی در خصوص چگونگی پیدا شدن این جانور در این مکان اظهار داشت: این مارمولک غیر بومی کشورما که گاهی به عنوان حیوان خانگی نیز نگهداری می شود احتمال دارد توسط صاحبش رها شده و یا از محل نگه داری اش گریخته و به طور اتفاقی وارد این خانه شده باشد.
گفتنی است ایگوانا نوعی از مارمولک است که زیستگاه آن نواحی استوایی مرکزی و جنوبی قاره آمریکا و حوزه دریای کارائیب است.
بدام افتادن ایگوانا در خانه مسکونیبدام افتادن ایگوانا در خانه مسکونیبدام افتادن ایگوانا در خانه مسکونیبدام افتادن ایگوانا در خانه مسکونیبدام افتادن ایگوانا در خانه مسکونیبدام افتادن ایگوانا در خانه مسکونی