غذای نرم اردک و سیب زمینی بوش مخصوص سگهای زیبای شما در پرشین پت


که حتی اگر تابحال غذای خشک استفاده نکرده باشد این غذا بسیار مناسب میباشد این محصول
غذای نرم اردک و سیب زمینی بوش مخصوص سگهای زیبای شما در پرشین پت از غذای تک پروتئین میباشد با گوشت اردک 


غذای نرم اردک و سیب زمینی بوش مخصوص سگهای زیبای شما در پرشین پتاین محصول با گوشت اردک حداقل 60 درصد به صورت نرم و تک پروتئین و به صورت نرم میباشد 


غذای نرم اردک و سیب زمینی بوش مخصوص سگهای زیبای شما در پرشین پت


این غذاغذای نرم اردک و سیب زمینی بوش مخصوص سگهای زیبای شما در پرشین پت که تکنولوژی جدید اروپا میباشد به گونه ای فراوری شده که به صورت نرم تک پروئین بدون غلات و فقط سیب زمینی میباشد که محصولی بسیار خوش خوراک برای سگ ها میباشد این محصول تنها محصولی میباشد که 60 % از گوشت اردک تشکیل شده است و برای سگ هاغذای نرم اردک و سیب زمینی بوش مخصوص سگهای زیبای شما در پرشین پت بسیار 

خوش خوراک میباشد 


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | غذای نرم اردک و سیب زمینی بوش مخصوص سگ 1 کیلویی