خانه مأمن مناسبی برای نگهداری مارهای غول پیکر نیست
دیده بان حقوق حیوانات: مدت زمانی است که خزندگانی چون آفتاب پرست، سوسمار، سمندر، لاک پشت و حتی مار به عنوان حیوانات خانگی به فروش می‌رسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، شکارچیان مدت زمانی است که به شکار غیر مجاز خزندگان در استان‌های مختلف کشور روی آورده‌اند، غافل از اینکه شکار و فروش خزندگان در ایران نسل این جانداران را در معرض تهدید خطر کاهش یا انقراض قرار داده است.افزایش شکار خزندگان وضعیت زاد و ولد آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. شاید دور از ذهن باشد اما بعضا در برخی از فروشگاه‌های فروش حیوانات مارهای غول پیکری را به عنوان حیوان خانگی به فروش می‌رسانند. مارهایی که شاید در نگاه اول بسیار آرام و کم 

خطر به نظر برسند اما این که در شرایط مختلف یا ترس چه عکس العملی از خود نشان می‌دهند، مشخص نیست.

شکار خزندگان به صورت غیر قانونی عاملی جهت انقراض گونه‌هایی همچون سمندر لرستانی می‌باشد؛ این خزنده یک گونه‌ی خاص در ایران است که در هیچ جای دنیا وجود ندارد و تنها در بخش‌هایی از لرستان و خوزستان وجود دارد. شکار و خرید و فروش بی 

رویه‌ی این گونه سبب شده سمندر لرستانی گونه‌ای از خزندگان رو به انقراض باشد که مردم باید از خرید و فروش این گونه خودداری کنند.

گرچه شکارچیان غیر مجاز سمندر لرستانی جریمه‌ می‌شوند، اما سود حاصل از فروش این خزندگان در برابر جریمه‌هایی که از سوی سازمان محیط زیست برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، بسیار ناچیز است؛ اما علی رغم تفاوت‌های زیادی که بین انسان‌ها و 

خزندگان وجود دارد، انواع مختلفی از بیماری‌ها از طریق این حیوانات به انسان قابل انتقال است.

گفتنی است برای جلوگیری از انتقال بیماری در زمان لمس کردن خزندگان باید نکات بهداشتی را نیز رعایت کنیم.
خانه مأمن مناسبی برای نگهداری مارهای غول پیکر نیست