مرحله نیمه‌نهایی 
به گزارش گروه چندرسانه‌ای باشگاه خبرنگاران؛ در بریتانیا مسابقه‌ای از عجیب‌ترین کیک‌ها برگزار شد. 

لازم به ذکر است این مسابقه این روزها در مرحله نیمه‌نهایی قرار دارد.
عجیب‌ترین کیک‌ها

عجیب‌ترین کیک‌ها

عجیب‌ترین کیک‌ها

عجیب‌ترین کیک‌ها

عجیب‌ترین کیک‌ها

عجیب‌ترین کیک‌ها

عجیب‌ترین کیک‌ها

عجیب‌ترین کیک‌ها

عجیب‌ترین کیک‌ها

عجیب‌ترین کیک‌ها

عجیب‌ترین کیک‌ها

عجیب‌ترین کیک‌ها

عجیب‌ترین کیک‌ها