گربه وارد ظرف(جعبه) خاک میشه و بعد از اتمام دستشویی، بوی نا مطبوئی فضای خانه رو پر میکنه و مجبورید پنجره ها رو برای مدتی باز نگه دارید. اما این روش رو در فصل سرما یا بارش نمیتوان عملی کرد.
عقیم کردن گربه هم بوی تند مدفوع گربه رو از بین میبره، اما مطمئنا نمیتونیم همه ی گربه ها رو عقیم کنیم


منزل را از بوی دستشویی گربه پاک کنید


بذارید صادق باشیم، خاک گربه خصوصا در فضای بسته هرچه قدر هم که ظرف خاک فیلتر اسفنجی داشته باشه، بوی بدی در فضای خانه پراکنده میکنه. خصوصا زمانیکه در مسافرت هستید یا برای مدتی، ظرف خاک را تمیز نکرده باشید.

1) ظرف خاک دست ساز
پروزه ای که من در سال 2008 برای گربه ی خونگی که در آشپزخانه ظرف خاکش رو گذاشته بودم اجرا کردم، یک لوله ی تخلیه هوا بود. خیلی راحت فن(مثل فن کامپیوتر) هوا رو از لوله مکیده و به بیرون انتقال میده 


منزل را از بوی دستشویی گربه پاک کنیدمنزل را از بوی دستشویی گربه پاک کنید

2) ظرف خاک های اتوماتیک که کار نظافت خاک گربه رو انجام میدن و به زیبایی مدفوع/ادرار رو از خاک جمع و در محفظه ی خود نگهداری میکنن

منزل را از بوی دستشویی گربه پاک کنید3) ظرف خاک دارای فیلتر هوا
دارای فیلتر مکانیکی هستن که هوای داخل ظرف خاک رو تصفیه و گند زدایی میکننمنزل را از بوی دستشویی گربه پاک کنید

منبع : انجمن دوستداران حیوانات و محیط زیست(ealc)

مترجم : Mind_Stricter