مدیر روابط عمومی حفاظت محیط زیست گلستان در این باره گفت: محیط بانان پس از چندین ساعت بررسی منطقه با اطلاعات به دست آمده از همیاران محلی متوجه شدند که گروهی از شکارچیان متخلف پس از اقدام به شکار غیرمجاز در حال خروج از منطقه می باشند.
احمد دباغیان افزود: دو نفر از محیط بانان به منظور عدم شناسایی با خودروی شخص ضمن ایجاد راهبند در یکی از مسیرهای خروجی به کمین متخلفین نشستند.
پس از مدتی یک خودروی پراید که پنج سرنشین داشت به راهبند مامورین رسید اما راننده پراید با مشکوک شدن به اوضاع به سرعت راهبند مامورین را گشوده و با سرعت زیاد متواری می شود.
پس از فرار متخلفین محیط بانان نیز سوار خودرو شده و تعقیب و گریز برای دستگیری سرنشینان پراید آغاز می شود.
عاملین کشتار دو قوچ وحشی در جریان درگیری با محیطبانان علی آباد دستگیر شدند………………………………………….لاشه شکار و ادوات کشف شده از شکارچیان غیرمجاز در علی آباد
احمد دباغیان اظهار داشت: پس از مدتی تعقیب و گریز محیطبانان موفق می شوند از پراید سبقت گرفته و مسیر خودروی متخلفین را مسدود کنند.
در این زمان پنج نفر سرنشین از خودرو پیاده شده و به قصد ایجاد ازدحام و فرار، با دو محیط بانان گلاویز شده و با آنان به زد و خورد می پردازند.
درگیری مابین شکارچیان و مامورین درمی گیرد و پس از ازدحام جمعیت، متخلفین تصمیم می گیرند هر کدام مقداری از ادوات جرم را از صندوق عقب پراید خارج کرده و پای پیاده متواری شوند.
زمانیکه مامورین با سایر شکارچیان درگیر بودند دو نفر از متخلفین مقداری گوشت شکار و مدارک جرم را از دورن خودرو برداشته و از صحنه می گریزند اما محیط بانان شجاع علی آباد سه نفر از متخلفین را بازداشت کرده و اجازه فرار به آنها نمی دهند.
مدیر روابط عمومی حفاظت محیط زیست گلستان گفت: خوشبختانه هیچکدام از نیروهای محیط زیست در این درگیری دچار آسیب جدی نشده اند.
در جریان بازرسی از دورن خودروی متهمین اجزای بدن دو قوچ وحشی، یک قبضه اسلحه گلوله زنی برنو، ۴ عدد فشنگ گلوله زنی، یک چاقو و یک قمه، یک دوربین چشمی، چراغ قوه و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.
هر سه متهم پس از تنظیم صورتجلسه تخلف جهت بازجویی و معرفی همدستان متواری خود و رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شدند.