گربه ای که برنامه زنده را بهم ریخت
خانم نیکوله دیدوناتو گزارشگر اخبار صبحگاهی ایالت میشیگان در حال تهیه خبر در مورد روز ۴ جولای جشن آزادی امریکا بود که ناگهان یک گربه خاکستری و بازیگوش از پشت سر روی شانه اش پرید و باعث شد وی برنامه زنده را به صورت جالبی ییش ببرد. خانم گزارشگر سعی کرد که هر جور شده قبل از اینکه خنده اش شدت بگیرد گزارش را به پایان برساند اما در تمام این مدت گربه بازیگوش روی شانه او نشسته بود.
گربه ای که برنامه زنده را بهم ریخت
خانم دیدوناتو با خاطری آرام شروع به تهیه گزارش در مورد جشنهای هفته آزادی امریکا کرد که ناگهان دست یک گربه روی شانه او در مقابل دوربین ظاهر شد. این مسئله باعث شوکه شدن او و بیننده های تلویزیونی شد اما وی سعی کرد خونسرد باشد و برنامه را ادامه دهد. کم کم صورت گربه از پشت سر او پیدا شد . چند ثانیه بعد او خودش را از لباس این خانم بالا کشید و روی شانه او نشست.
گربه ای که برنامه زنده را بهم ریخت
خانم گزارشگر با خونسردی سعی کرد هرچه سریعتر گزارش را به پایان برساند و بعد از اتمام آن از شدت خنده نزدیک روی زمین بیوفتد اما این گربه بازیگوش همچنان روی شانه وی نشسته بود و تکان نمی خورد. وی میگوید جای شکرش باقی است که گربه به او حمله ور نشده و حرکات او کاملا دوستانه بوده است.
گربه ای که برنامه زنده را بهم ریخت