او برای این‌که آسیبی نبیند، لباس مخصوص به تن خواهد داشت.در برنامه بلعیده‌شدن که قرار است ماه آینده در آمریکا پخش شود، پاول روسولی لباسی ضد مار به‌تن می‌کند و درحالی که طنابی ضخیم به بدن او وصل شده، توسط مار غول‌پیکر بلعیده می‌شود.

شبکه دیسکاوری به بینندگان خود اطمینان می‌دهد صحنه‌هایی که می‌بینند ساختگی نیست و در پایان مار زنده می‌ماند. براساس گزارش‌ها، روسولی برای اینکه مار را تشویق کند تا او را ببلعد، بدنش را به خون خوک آغشته ساخته‌بود.


برنامه Eaten Alive (زنده‌زنده بلعیده‌شدن) در تاریخ 7 دسامبر سال 2014 توسط این شبکه تلویزیونی نمایش داده خواهد شد.


زنده بلعیده شدن یک انسان توسط مار آناکوندا


زنده بلعیده شدن یک انسان توسط مار آناکوندا