به گزارش فارس، «بریگوس لاترو» که خرچنگ نارگیلی هم نامیده می‌شود البته خرچنگ دزد هم نام دیگری برای این بندپاست؛ به دلیل کنجکاو بودن دست به همه چیز می‌زند و آن را سرقت می‌کند.

به گفته «میشل درو» اکولوژیست موسسه «مکس پلانک»، خرچنگ نارگیل بیشتر در جزایر اقیانوس آرام زندگی می‌کند اما جمعیت آن به شدت در برخی از این جزایر در معرض خطر است.

بزرگ‌ترین بندپای نارگیلی جهان
این خرچنگ به وزن ۵ کیلوگرم، طول ۴۰‌سانتی‌متر و دست‌هایش به ۱متر می‌رسد و می‌تواند از درخت تا ارتفاع ۶‌متر بالا رود، به آرامی رشد می‌کند و رشد کامل این خرچنگ در ۱۲۰ سالگی است یعنی می‌تواند یک قرن رشد کند.رنگ بدن این حیوان آبی بنفش و نارنجی قرمز است که بسته به جزیره‌ای که در آن زندگی می‌کند دارد، پوزه برجسته و چشم‌های قرمز دارد.تهیه غذا برای این خرچنگ کار آسانی نیست اما همه چیز را می‌تواند با پنجه‌های خود گرفته و بخورد، پرندگان مرده، دیگر خرچنگ‌ها، میوه و گیاه اما نارگیل را بیش از همه دوست دارد که با پنجه‌های عظیم خود از وسط به ۲نصف می‌کند؛ البته به غیر از نصف کردن نارگیل هر چیزی را ببیند پاره و درو می‌کند.
بزرگ‌ترین بندپای نارگیلی جهان
غذا را توسط حس بویایی قوی که دارد پیدا می‌کند، در واقع حس بویایی این جانور مانند آنتن کار می‌کند.زندگی خود را در دریا شروع می‌کند اما پس از آن در خشکی زندگی می‌کند و فقط برای بارور شدن تخم‌ها به داخل اقیانوس می‌رود به غیر از آن اگر داخل آب برود غرق می‌شود.بزرگ‌ترین بندپای نارگیلی جهان
بزرگ‌ترین بندپای نارگیلی جهان
بزرگ‌ترین بندپای نارگیلی جهان
بزرگ‌ترین بندپای نارگیلی جهان
بزرگ‌ترین بندپای نارگیلی جهان