این درخت ۴۰ نوع میوه تولید می‌کند

این درخت ۴۰ نوع میوه تولید می کند که همه آنها قابل خوردن هستند.از جمله میوه های آن می توان به هلو، آلو، زردآلو، بادام، شلیل، گیلاس و... اشاره کرد.

این درخت ۴۰ نوع میوه تولید می‌کند

تنها ۱۶ درخت ۴۰ میوه در جهان وجود دارد که در مکان هایی مانند موزه ها و باغچه های خصوصی نگه داری می شوند.

این درخت ۴۰ نوع میوه تولید می‌کند