تولید موش تراریخته حاوی پروتئین درمانی در اهواز

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، دکتر محمدرضا تابنده، عضو هیات علمی گروه علوم‌پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران با اعلام این مطلب اظهارداشت: پس از دو سال تحقیق مستمر، نخستین نوع موش‌های ترانس‌ژنیک که پروتئین درمانی فاکتور مهارکننده لوسمی (LIF) را بیان می‌کنند در این گروه تولید شد. 
وی افزود: تولید این موش‌های ترانس‌ژن در قالب چهار پایان‌نامه در بخش‌های بیوشیمی و بیولوژی مولکولی دانشکده دامپزشکی به روش TMGT که یکی از نوین‌ترین روش‌های تولید حیوانات ترانس‌ژنیک به شمار می‌رود، با موفقیت صورت گرفته است. 

عضو هیات علمی گروه علوم‌پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران تصریح‌کرد: دست‌یابی به این تکنولوژی یکی از شاخص‌های مهم توسعه مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های فعال در این زمینه به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر طراحی و تکثیر حیوانات 

ترانس‌ژن به دلیل کاربردهای متعدد آن‌ها به ویژه به منظور طراحی مدل‌ بیماری‌های انسانی و تولید داروهای نوترکیب توسعه چشم‌گیری یافته است. با این‌وجود به‌ دلیل پیچیدگی طراحی و هزینه‌های بالای تولید چنین مدل‌هایی، مراکز تحقیقاتی محدودی به تکنولوژی تولید این حیوانات دست یافته‌اند. 
تابنده درباره سابقه دستیابی به فناوری تولید حیوانات ترانس‌ژنیک، گفت: در سال‌های اخیر برخی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های کشور به ویژه پژوهشگاه رویان جهاد‌ دانشگاهی به این مهم دست یافته اند که با توجه به اهمیت موضوع، تبلیغات گسترده‌ای به منظور ارائه این دستاورد به مجامع علمی داخلی صورت گرفته‌ است. 
وی خاطرنشان کرد: در آینده پروژه‌های جدیدی برای تولید این حیوانات به منظور درمان مدل‌های حیوانی پارکینسون و مالتیپل اسکلروز (MS) و سایر مدل‌های حیوانات ترانس‌ژنیک در برنامه کاری و تحقیقاتی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید‌ چمران اهواز قرار دارد.