جادوی یخی!


زیست نیوز- یخ فرم جامد آب است. تقریباً حدود یک درصد سطح زمین به وسیلهٔ یخسارهای وسیعی مانند نواحی قطب جنوب و گروئنلند پوشیده شده که ضخامت انها در بعضی از 2000 متر تجاوز می‌کند. یخ همچنین به شکل بلورهای کوچکی مانند ذرات برف و تگرگ و شبنم یخ زده دیده می‌شود. در یخ مولکول‌های آب با پیوندهای هیدروژنی به همدیگر پیوسته‌اند.یخ عاملی برای ایجاد سوانح رانندگی در فصل زمستان و یا بارش تگرگ های مرگبار که گاه به اندازه یک توپ بولینگ هم (درآمریکا) گزارش شده است."یخ" می تواند سرد و مرگبار باشد اما بیشتر از این؛ عاملی است برای خلق زیبایی هایی کم نظیر. تشکیل یخ حاصل تغییر حالت در میلیاردها ملکول و همکاری دما، رطوبت و سرعت باد است اما زیبایی های خلق شده با آن، از بهترین نمونه های همکاری طبیعت و عناصر آن با هم است. در ادامه تصاویر زیبایی از جادوی یخ در طبیعت را شاهد خواهیم بود.
جادوی یخی!