پیرترین گربه دوچهره‌ای جهان در سن ۱۵ سالگی مُرد

صاحب این گربه گفت : دامپزشکان معتقدند سرطان علت تلف شدن پیرترین گربه دوچهره‌ ای جهان بوده است.
صاحب این گربه همچنین افزود : در سال ۱۹۹۹ هنگامی که تصمیم گرفتم این گربه را نزد خودم نگهداری کنم به من گفته شد این حیوان تنها سه تا چهار روز زنده می‌ماند.
به نقل از سایت نیوز