اجرای وقف “زمین گربه‌ای”


محمدرضا سوقندی در دومین همایش وقف و رسانه که امروز، ۲۷ آذر به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در سمنان برگزار شد، به تنوع موقوفات در گذشته اشاره و با ذکر خاطره‌ ای گفت : در یکی از شهرهای استان خراسان که امروزه در خراسان جنوبی واقع شده یک زمین وجود داشت که به "زمین گربه‌ ای" معروف بود. این زمین زراعی وقف شده بود تا از محل درآمدهای آن، پول گوشت‌ هایی داده شود که یک گربه از خانه‌ ها دزدیده بود.


وی درباره چرایی این گونه وقف انجام شده، افزود : صاحب این موقوفه در وقف نامه ذکر کرده که این زمین برای این امر وقف شده که به خاطر دزدیدن گوشت توسط گربه بین خانواده دشمنی بوجود نیاید و از این رو از محل درآمدهای این زمین بهای گوشتی که از سوی گربه‌ ها به سرقت می‌ رفت پرداخت می‌ شد که هم گربه در امان بماند و هم اهل خانه.


منبع : ایسنا