استخدام گربه ها در یک شرکت ژاپنی!
یک شرکتی ژاپنی که خدمات اینترنتی ارائه می‌کند، برای افزایش بهره‌وری، ۹ گربه را استخدام کرده است.
مأموریت گربه ها این است که با سرگرم کردن کارمند‌ها، سطح استرس کاری آنها را کاهش دهند.


افزون بر این، صاحب شرکت Ferray به هر یک از کارمند‌ها ماهانه پنج هزار یوان معادل ۴۲ دلار برای نگهداری از یک حیوان خانگی به انتخاب خود آنها، کمک‌ هزینه پرداخت می کند.
منبع : همشهری آنلاین