جالب اینجاست که هر هفته بر تعداد گربه های این خانه افزوده می شود و هر هفته داوطلبان بسیاری به این مرکز مراجعه می کنند تا بدون دریافت حقوق، به حیوانات کمک کنند. خانه گربه ها (Cat House)، یک فضای رویایی برای گربه ها ایجاد کرده است و همه چیزهایی که گربه ها دوست دارند را برایشان مهیا کرده است تا مبادا این حیوانات نازنین آب در دلشان تکان بخورد. از جمله می توان به درختان، نیمکت، میز، صندلی، کامپیوتر و ... در گوشه و کنار حیات و داخل ساختمان این مرکز وجود دارند تا آقایان و خانم های گربه هر جا عشقشان کشید بروند و لم دهند. مثلا امروز دوست دارند روی نیمکت داخل حیاط، حمام آفتاب بگیرند و فردا دوست دارند، روی نمایشگر کامپیوتر جا خوش کنند!

دیدن این فضا کمی آدم را به فکر فرو می برد؛ آیا این کار واقعا حمایت از حیوانات است؟ یا فرم اغراق شده در توجه به حیوانات را نشان می دهد؟ تعدادی از این گربه ها، مقام ارشدی هم دارند و توجه بیشتری به آنها می شود!در این دنیا که هنوز خیلی از انسان ها از ساده ترین حقوق خود بی نصیب هستند، این مراکز کمی حس ناامیدی به انسان منتقل می کند. اما اصل و ذات کاری که مسوولان این مرکز انجام می دهند، تحسین برانگیز است؛ اینکه به حیوانات بی پناه غذا می دهند و برای آنها محیط آرام مهیا می کنند. 

این مرکز 23 سال پیش ساخته شده است و از آن زمان تاکنون 23 هزار گربه و 7 هزار سگ درآنجا روزگار گذرانده اند. 

گربه‌هایی که خوشبخت تر از انسان

گربه‌هایی که خوشبخت تر از انسان

گربه‌هایی که خوشبخت تر از انسان

گربه‌هایی که خوشبخت تر از انسان

گربه‌هایی که خوشبخت تر از انسان

گربه‌هایی که خوشبخت تر از انسان

گربه‌هایی که خوشبخت تر از انسان

گربه‌هایی که خوشبخت تر از انسان

گربه‌هایی که خوشبخت تر از انسان

گربه‌هایی که خوشبخت تر از انسان

گربه‌هایی که خوشبخت تر از انسان

گربه‌هایی که خوشبخت تر از انسان

گربه‌هایی که خوشبخت تر از انسان

گربه‌هایی که خوشبخت تر از انسان