لوسیون ضد حشرات فلامینگو مخصوص سگ و گربه هایلوسیون ضد حشرات فلامینگو مخصوص سگ و گربه های  این محصول که از پرشین پت خریداری میکنید دارای کیفیت بسیار مطلوبی بوده و 100% طبیعی میباشد . و
این لوسیون برای سگ ها و گربه ها میباشد و بایوسید میباشد 


لوسیون ضد حشرات فلامینگو مخصوص سگ و گربه های


این محصول پت شما را در برابر همه انگل های خارجی محافظت میکند این محصول با خشک کرن سطح پوست به همراه خوشبو کننده باعث 

میشود که به مدت طولانی و همچنین به سرعت عمل کند
لوسیون ضد حشرات فلامینگو مخصوص سگ و گربه های


و همه انگل ها از فبیل شپش کنه و دیکر حشرات موذی از بدن پت شما خارج شود 
لوسیون ضد حشرات فلامینگو مخصوص سگ و گربه های


اسپری کنید این محصول 
لوسیون ضد حشرات فلامینگو مخصوص سگ و گربه های را بر پوست حیوان خانگی خود و مراقبت از ریختن و این محصول بر روی چشم پت خود باشید و نباید به داخل گوشها زده شود لوسیون ضد حشرات فلامینگو مخصوص سگ و گربه های یک یا دوبار در طول هفته استفاده کنید لوسیون ضد حشرات فلامینگو مخصوص سگ و گربه های


این محصول مخصوصا برای زمان هایی که پت شما به نقاط مرطوب مانند شمال و جنوب کشور میروند بسیار ضروری میباشد لوسیون ضد حشرات فلامینگو مخصوص سگ و گربه های


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | لوسیون ضد حشرات فلامینگو مخصوص سگ و گربه 200 میلی