این لوسیون
لوسیون ضد حشرات فلامینگو مخصوص سگ و گربه برای سگ ها و گربه ها میباشد و بایوسید میباشد 

این محصول پت شما را در برابر همه انگل های خارجی محافظت میکند این محصول با خشک کرن سطح پوست به همراه خوشبو کننده باعث 

میشود که به مدت طولانی و همچنین به سرعت عمل کند
لوسیون ضد حشرات فلامینگو مخصوص سگ و گربه


و همه انگل ها از فبیل شپش کنه و دیکر حشرات موذی از بدن پت شما خارج شود اسپری کنید این محصول
لوسیون ضد حشرات فلامینگو مخصوص سگ و گربه را بر پوست حیوان خانگی خود و مراقبت از ریختن و این محصول بر روی چشم پت خود باشید و نباید به 

داخل گوشها زده شود 
لوسیون ضد حشرات فلامینگو مخصوص سگ و گربهیک یا دوبار در طول هفته استفاده کنید 


این محصول مخصوصا برای زمان هایی که پت شما به نقاط مرطوب مانند شمال و جنوب کشور میروند بسیار ضروری میباشد لوسیون ضد حشرات فلامینگو مخصوص سگ و گربه


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | لوسیون ضد حشرات فلامینگو مخصوص سگ و گربه 200 میلی