گاوها چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند؟


محققان دانشگاه ناتینگهام 10 ماه را به بررسی را‌ه‌هایی پرداختند که با استفاده از آن، گاوها با گوساله‌هایشان صحبت کردند؛ دو گله گاو در مزرعه‌ای در در ناتینگهام‌شایر بررسی شدند و صداهای مطلوب‌ گاوها با استفاده از تجهیزات بسیار حساسی ضبط شدند که داده‌های کافی برای این بررسی را ظرف یک سال جمع‌آوری کردند. 
دو صدای مادرانه مجزا شناسایی شدند؛ صداهای پایین زمانی استفاده می‌شدند که گاو به گوساله‌اش نزدیک بود و صداهای بلندتر و بم‌تر زمانی به کار می‌رفتند که گوساله‌ها از مادر خود دور می‌شدند؛ همچنین گوساله‌ها هم زمانی که می‌خواستند شیر بخورند، مادرانشان را صدا می‌زدند. 
اما مهم‌ترین یافته‌های دانشمندان این بود که تمامی این صدازدن‌ها منحصر‌به‌فرد بوده و منحصر به گاو و گوساله‌های خاصی بودند. 
به گفته «دکتر مونیکا پادیلا» رهبر ارشد این تحقیق برای نخستین‌بار نشان داد که صدازدن‌های گاوها و گوساله‌ها منحصر‌به‌فرد هستند؛ تحلیل‌های صوتی انجام‌ شده نشان دادند اطلاعات خاصی در بین گله گاو‌ها رد‌و‌بدل می‌شود. 

جزئیات این تحقیق در مجله Applied Animal Behaviour Science قابل‌ مشاهده است.