به گفته مرادی، صاحب این گربه ماهی (از نوع ردتیل) پس از افتادن یک نخ دندان به داخل آکواریوم و بلعیده شدن آن توسط ماهی آنرا سریعا به بیمارستان تخصصی مرکزی کرج می رساند. متعاقب این رخداد عجیب، با معاینات به عمل آمده و انجام رادیوگرافی، وجود جسم خارجی در معده این ماهی تایید می شود و به تشخیص تیم دامپزشکی جسم خارجی مذکور با عمل جراحی باز از معده این حیوان خارج می گردد.


رئیس بیمارستان تخصصی مرکزی کرج اهمیت این جراحی را در نوع بیهوشی، نادر بودن عارضه و نوع جسم بلعیده شده عنوان کرد و حال عمومی حیوان را پس از گذشت ۵ روز از جراحی رضایت بخش اعلام نمودند.دکتر مرادی پیش تر به پاس تلاش های بی وقفه در نجات گونه های جانوری نشان خرس قهوه ای را دریافت کرده بود.
عمل جراحی نادر در کرج و نجات گربه ماهی ماهی رد تیل مذکور در زمان ارجاع به مرکز درمانی

عمل جراحی نادر در کرج و نجات گربه ماهی انجام رادیوگرافی و تائید حضور جسم خارجی در معده

عمل جراحی نادر در کرج و نجات گربه ماهی انجام رادیوگرافی و تائید حضور جسم خارجی در معده

عمل جراحی نادر در کرج و نجات گربه ماهی انجام رادیوگرافی و تائید حضور جسم خارجی در معده

عمل جراحی نادر در کرج و نجات گربه ماهی انجام رادیوگرافی و تائید حضور جسم خارجی در معده

عمل جراحی نادر در کرج و نجات گربه ماهی القای بیهوشی

عمل جراحی نادر در کرج و نجات گربه ماهی آماده سازی جراحی و وجود برجستگی ناشی از وجود جسم خارجی در معده

عمل جراحی نادر در کرج و نجات گربه ماهی خارج کردن معده حاوی جسم خارجی از شکاف جراحی

عمل جراحی نادر در کرج و نجات گربه ماهی خارج نمودن نخ دندان و انجام بخیه معده

عمل جراحی نادر در کرج و نجات گربه ماهی بخیه پوست